Bài Tình Cho Giai Nhân

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [Db]
Con trăng rất [Db] già mà còn hào [A#] hoa
Con sông rất [Db] già mà tuôn lượt [Bb]
Còn ta riêng [Eb] ta còn em riêng [Db] em [D7] [Db]
Em rất [A#] buồn mà tình cứ [Eb] ươm
Thân ta đã [D7] buồn mà lòng vẫn [Db] son
[B7] Con trăng rất [D#] tròn dù lòng héo [Bb] hon
Thương vẫn [D7] trọn chẳng oán không [Cb] hờn.
Em ơi mỗi [F#] chiều cuộc đời mỗi xiêu
Nhưng em mỹ [F#] miều lòng ta cứ [Cm6] yêu
Này ta dệt [Cb] chiếu chờ [D7] em yêu [Db] kiều
Này em dệt [Cb] gấm mời [D7] em sang [Db] nằm
Ta gieo [Em] mầm tình sâu nghĩa [Db] thâm
Ơi em xa [Em] gần đời thay lắm [A#] lần
Tình [Em] thay gió [A#] lộng.
Ơi em vất [Db] vả nở đời quỳnh [A#] hoa
Ơi em rất [Db] lạ hiểu được lòng [A#] ta.
[A#] [Bb] [Db] [Bb] [D7] [Gsus4] [G7] [A#]
Con trăng [Db] rất già mà còn hào [A#] hoa
Con sông [Db] rất già mà tuôn lượt [Bb]
Còn ta riêng [Eb] ta còn em riêng [Gsus4] em [D7] [Db]
Em rất [A#] mềm dậy nghìn sóng [Eb] lên
Em trông rất [D7] hiền lòng sao chóng [Db] quên
[B7] Con trăng tiếc [D#] em ngày rằm réo [Bb] tên
Trăng đã [D7] hẹn ngàn kiếp cũng đền.
Chân em rất [F#] dài thị thành ngất ngây
Vai em rất [F#] đầy ngủ vùi tóc [Cm6] mây
À ơi ngọt [Cb] tiếng gọi [D7] xuân trăm [Db] miền
À ơi đời [Cb] úa cần [D7] em sang [Db] mùa
Ai lên [Em] đường thả tình bốn [Db] phương
Ơi ai vô [Em] thường lòng ai khó [A#] lường
Lòng [Em] ai trễ [A#] muộn.
Ơi em mát [Db] rượi đẹp màu lụa [A#] tươi
Mong em nói [Db] cười nhẹ nhàng thảnh [A#] thơi
⠀⠀

Bình luận