Làm sao tôi quên

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [G]
Tone Đức Huy là Ab. Capo 1 choi G
===
Làm [G] sao tôi quên được [C] người em gái Sài [Bm] Gòn
Xa [Am] cách nhau từ ngày ấy, [A] mong đợi từng [D7] cánh thư [Daug]
Làm [G] sao tôi quên được [C] thành phố những [Bm] kỷ niệm
Một [Am] sớm ra đi vội [A] vã, bạn bè còn mất [D7] ai
Một [G] mình tôi bên này
Chiều lá vàng rơi [G7] vào thu gió [C] lạnh [Cm]
Mình em bên [G] ấy ai đưa em [D7] về?
Làm [G] sao tôi quên được [C] đường phố lắm nhạt [Bm] nhoà
Ôi [Am] những cơn mưa tầm tã rơi [D7] về xót [G] xa
Ôi [Am] những cơn mưa tầm tã rơi [D7] về xót [G] xa

Bình luận