Tiễn người đi

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [D]
Người [D] ơi, biết đêm [B] nay nữa là [B7] mấy đêm qua [D] rồi
Ngồi [C] đây, ngóng trăng [B] về soi bóng đêm chơi [G#] vơi
Ôi! tiếng [D] tơ sao còn [Bbm] vương, gợi lại trong giấc [B]
Bóng dáng năm [G#] xưa, lúc xuân chưa tàn, mộng lòng vừa đẹp [Bbm] đôi
Một sớm tinh [B] sương tôi đưa [B7] người xa [D] xôi
ĐK: Người đi, ngày [Ab] qua, năm [Cb] tháng chưa phai mờ lòng [D] ta
Hôm [C] nao nước sông xanh một [Bbm] dòng
Đưa [D] thuyền mình về bến bên [Bbm] lòng
[Ab] Ôi! xuân đi mau, gió [G#] cuốn hoa rụng cành tàn [Bbm] mau
Hạnh [Ab] phúc đã không do lòng [D] người
Sao [G#] còn chờ [D] mãi phút ban [Bbm] đầu
Rồi [D] đây, chốn xa [B] xăm biết người [B7] nhớ tôi điều [D]
Người [C] ơi, có những [B] chiều xuân én bay xôn [G#] xao
Mong bóng [D] ai kia hoàng [Bbm] hôn chìm dần trên phím [B]
Thu đến bơ [G#] vơ, đông qua ngỡ ngàng, rồi hè lại buồn [Bbm] sang
Có nhớ thương [B] nhau xin đưa [B7] vào trong [D] mơ⠀⠀

Bình luận