Nhong Nhong Nhong

Điệu: Điệu Fox
Tone: [A]
Nhong nhong [A] nhong cha làm con [Bm] ngựa
Để cho [E] con lên cưỡi trên [A] lưng
Nhong nhong [A] nhong cha làm con [Bm] ngựa
Để cho [E] con vui thoã tiếng [A] cười.
Nhong nhong [A] nhong ngựa cha mệt [F#m] quá
Con không biết con nói ngựa [Bm] phi
Nhong nhong nhong ngựa phi thật [E] khùng
Hai cha con cùng ngã lăn [A] đùng.
Vui thật [D] vui con cười dòn dã
Ngựa cha [Bm] ngã bốn vó lăn [E] quay
Con chạy [A] ngay chạy đi hỏi [Bm] mẹ
Tìm ở [E] đâu có cỏ bồ [A] đề.
Mẹ bảo [D] con đừng đi tìm cỏ
Mà con [Bm] hãy thỏ thẽ bên [E] tai
Con thương [A] cha, con ngoan thật [Bm] nhiều
Ngựa cha [E] laị cõng con nhong [A] nhong.
Nhong nhong [A] nhong cha làm con [Bm] ngựa
Để cho [E] con sung sướng con [A] ơi
Nhong nhong [A] nhong cha làm con [Bm] ngựa
Để cho [E] con nương tựa suốt [A] đời.

Bình luận