icon music Ảnh nghệ sĩ Tiểu Đội Xe Không Kính
Tiểu Đội Xe Không Kính [Bb]Không có kính không phải vì xe không có kính, Bom [Bm7b5]giật bom rung kính vỡ đi rồi. [Bb]Không có kính không phải vì xe không có kính, Bom [Bm7b5]giật bom rung kính vỡ đi rồi. Ung [E7]dung buổn lái ta ngồi, [Bb]Nhìn đất, nhìn trời, mà nhìn thẳng. Nhìn [Bbm]thấy gió vào xoa thôi mắt đắng Nhìn [G#]thấy con đường chạy thẳng vào tim Nhìn [Abm]thấy sao trời đột ngột cánh chim Như [D]sa như ùa vào buồn lái [Bb]Không có kính xe chạy trời mưa nên ướt áo Mưa [Bm7b5]dội mưa tuôn như đứng giữa trời [Bb]Không có kính xe chạy trời mưa nên ướt áo Mưa [Bm7b5]dội mưa tuôn như đứng giữa trời Chưa cần [E7]thay, đường lái còn dài [Bb]Mưa ngừng, gió lùa [E7]khô mau thôi [Cb]Những chiếc xe từ trong bom rơi [Db]Đã về đây họp thành tiểu đội [Cb]Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời [Bbm]Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy Võng mắc [Dm7]chông chênh bên [E7]đường xe [Bbm]chạy Lại [E7]đi, lại đi, lại đi trời xanh thêm [Bb]Không có kính không phải vì xe không có kính, Bom [Bm7b5]giật bom rung kính vỡ đi rồi. [Bb]Không có kính không phải vì xe không có kính, Bom [Bm7b5]giật bom rung kính vỡ đi rồi. Ung [E7]dung buổn lái ta ngồi, [Bb]Không có kính cho dù thùng xe ta có xước Không [Bm7b5]đèn không mui xe vẫn không dừng [Bb]Xe vẫn cứ đi vì miền Nam ta phía trước: Chỉ [Bb]cần trong xe ta có một trái tim Chỉ [D#]cần trong xe ta có một trái tim[E7]Oh xe ta băng băng đi⠀⠀ Sáng tác: Hoàng Hiệp , Phạm Tiến Duật