icon music Ảnh nghệ sĩ Huyền Thoại Một Chiều Mưa (chế)
Huyền Thoại Một Chiều Mưa (chế) Một chuyện cũ xì [A#] không ai nhắc [Em] tới giờ tui mới khui [A#] ra Dương [Bb] thế lâu [Em] nay, nhiều đàn ông [Db] thích đi dê đàn [A#] bà Chuyên môn đi dụ khỉ đàn [Bb] bà, già trẻ cũng không [Eb] tha Về làm đám [Em] cưới hay dắt theo [Db] không về làm của riêng đời [A#] ta Chuyện xưa kể [A#] rằng, khi xưa các [Em] thứ đều do Chúa sinh [A#] ra Chúa [Bb] nắn ông [Em] Adam bằng cục đất [Db] sét thông minh thật [A#] thà Canh me lúc chàng ngủ [Bb] rồi, người liền rút xương sườn [Eb] ra Rồi liền hóa [Em] phép biến ra [Db] thêm người nữ tên [A#] Eva DK: Adam [A#] vừa tỉnh [Db] giấc, thấy bên mình [Em] có cô em tên [A#] Eva Chàng vội vui mừng [Em] quá, khi biết cô [Db] em là xương sườn của [A#] ta Dương [Em] thế ngày nay ông theo [Db] bà, đàn ông mê đàn [A#] bà Vì ông chỉ [Eb] muốn đi tìm xương [Db] sườn mà ông đã mất ngày [A#] qua Rồi cũng có [A#] người, yêu nhau thắm [Bb] thiết rồi cũng phải chia [A#] ly Cũng [Bb] có đôi [Em] khi vừa làm đám [Db] cưới, xong lo ly [A#] dị Chung quy cũng tại vì mình [Bb] lầm, chọn trúng cái xương người [Eb] ta Chọn xương thằng [Em] khác, nên có đôi [Db] khi vợ bỏ theo người [A#] ta Rồi cũng có [A#] người, tham xương quá [Bb] lớn làm khi ráp vô [A#] đau Cũng [Bb] có đôi [Em] khi, chọn nhầm bé [Db] ráp vô nghe, lọc [A#] cọc Cho nên, nếu mà mình đã [Bb] lầm thì đừng làm khổ đời [Eb] nhau Phải liệng ra [Em] gấp, đi kiếm ra xương [Db] vừa đúng size mà [A#] xài Cho nên, nếu mà mình đã [Bb] lầm thì đừng làm khổ đời [Eb] nhau Phải liệng ra [Em] gấp, đi kiếm ra xương [Db] vừa đúng size mà [A#] xài⠀⠀ Sáng tác: Thế Phương