icon music Ảnh nghệ sĩ Mùa đông sám hối
Mùa đông sám hối 1. [A#m]Hang đá Be [D#]Lem đêm mùa [Bbm]đông sương tuyết lạnh [Dmaj7]lùng. [A#]Thiên Chúa Ngôi [A#m]Hai đã giáng [Bbm]sinh người ơi có [Dmaj7]biết. [D#]Nằm trong máng [A#m]rơm thân hèn giá [Bm7]rétTình yêu Chúa [Db]ôi hải hà khôn [G#dim]xiết, con lấy [C#7]chi báo [F#7]đền. [A#m]Năm tháng trôi [D#]qua xa vòng [Bbm]tay của Chúa nhân [Dmaj7]hiền. [A#]Chúa vẫn bao [A#m]dung vẫn thứ [Bbm]tha dù con tội [Dmaj7]lỗi[D#]Còn đâu đáng [A#m]chi để Ngài thương [Bm7]đoáiVì yêu thế [Db]nhân giáng trần cứu [G#dim]rỗiMột tình [F#7]yêu thẳm sâu tuyệt [A#m]vời. [D] [F] [A#m]ĐK:[Db]Ôi Chúa sinh [D#]ra trong một đêm [Bbm]vắng. Chúa rét [Cb]run mong một hơi [A#m]ấm, sao lòng [F#7]con vẫn nhẫn [F#m7]tâmSao trần [E/G#]gian vẫn mãi [Db]mê, mãi vương [C#m7b5]mang bao nhiêu tội [F#7]đời. [Db]Chúa thấy [D#]con đây lỗi lầm yếu [Bbm]đuốiChúa giáng [Cb]sinh đem nguồn cứu [A#m]rỗiCho đời [F#7]con hưởng phúc [F#m7]vinhCho trần [E/G#]gian ơn tái [Db]sinhAi thiện [F#7]tâm hưởng nguồn bình [A#m]an. [D] [F] [A#m]2. [A#m]Ôi! Chúa rét [D#]run đêm mùa [Bbm]đông lữ khách không [Dmaj7]nhà. [A#]Con sống ấm [A#m]êm sống an [Bbm]vui mà lòng băng [Dmaj7]giá. [D#]Con đã lãng [A#m]quên chẳng buồn đón [Bm7]ChúaNgoài kia gió [Db]đông giá lạnh mênh [G#dim]mông, sao Chúa [C#7]yên giấc [F#7]nồng? [A#m]Chiêm ngắm Giê- [D#]su tâm hồn [Bbm]con xao xuyến nghẹn [Dmaj7]ngào. [A#]Xin hãy thứ [A#m]tha kiếp bể [Bbm]dâu tìm về nương [Dmaj7]náu. [D#]Lời Cha hứa [A#m]ban Con Một yêu [Bm7]dấu Giải thoát chúng [Db]nhân con nào hiểu [G#dim]thấu? Một tình [F#7]yêu sắt son đẹp [A#m]màu. [D] [F] [A#m]ĐK:[Db]Ôi Chúa sinh [D#]ra trong một đêm [Bbm]vắng. Chúa rét [Cb]run mong một hơi [A#m]ấm, sao lòng [F#7]con vẫn nhẫn [F#m7]tâmSao trần [E/G#]gian vẫn mãi [Db]mê, mãi vương [C#m7b5]mang bao nhiêu tội [F#7]đời. [Db]Chúa thấy [D#]con đây lỗi lầm yếu [Bbm]đuốiChúa giáng [Cb]sinh đem nguồn cứu [A#m]rỗiCho đời [F#7]con hưởng phúc [F#m7]vinhCho trần [E/G#]gian ơn tái [Db]sinhAi thiện [F#7]tâm hưởng nguồn bình [A#m]an. [D] [F] [A#m]3. [A#m]Đêm Chúa ra [D#]đời khi vì [Bbm]sao chiếu sáng rạng [Dmaj7]ngời. [A#]Sao sáng năm [A#m]xưa dẫn Ba [Bbm]Vua từ phương đông [Dmaj7]tới. [D#]Ngại chi gió [A#m]sương dặm đường xa [Bm7]xôi. Để đem đến [Db]bao lễ vật muôn [G#dim]nơi dâng kính [C#7]lên Vua [F#7]Trời.[A#m]Xin Chúa Giê- [D#]su cho tình [Bbm]yêu chiếu sáng của [Dmaj7]Ngài[A#]Soi lối con [A#m]đi dõi theo [Bbm]cuộc đời con luôn [Dmaj7]mãi. [D#]Dù không có [A#m]chi để mà dâng [Bm7]tiếnLòng vẫn khát [Db]mong xin Ngài ngự [G#dim]đếnNgự trong [F#7]con máng rơm mọn [A#m]hèn. [D] [F] [A#m]ĐK:[Db]Ôi Chúa sinh [D#]ra trong một đêm [Bbm]vắng. Chúa rét [Cb]run mong một hơi [A#m]ấm, sao lòng [F#7]con vẫn nhẫn tâmSao trần [D#]gian vẫn mãi [Db]mê, mãi vương mang bao nhiêu tội [F#7]đời. [Db]Chúa thấy [D#]con đây lỗi lầm yếu [Bbm]đuốiChúa giáng [Cb]sinh đem nguồn cứu [A#m]rỗiCho đời [F#7]con hưởng phúc [Bbm]vinhCho trần [D#]gian ơn tái [Db]sinhAi thiện [F#7]tâm hưởng nguồn bình [A#m]an.⠀⠀ Sáng tác: Thủy Nguyễn