icon music Ảnh nghệ sĩ Nước Mắt An Tư
Nước Mắt An Tư Capo 3===[D#]Ầm ầm vó câu ngoài sân, ầm [A#m]ầm rung chuyểng [A#]giang sang.[D#]Lạc thì trước cơn ngựa vinh vẫn [Cb]không một lời [Db]thở than[A#]Giặc bạo tàn giày [Cb]xéo quê hương [A#m]lòng người càng chất [D#]ngất đau thương[A#]Càng liều thân chiến đấu giẫu da [Cb]ngựa bọc thây [D#]xa trường[D#]Oằn mình nước non chịu bao làn [A#m]vó ngựa giặc [A#]xâm lăng[D#]Một lòng cháu con Hùng Vương cùng [Cb]chung lời thề [Db]son sắc[A#]Nhà nhà cùng chống [Cb]cướp yên dân [A#m]người người cùng giữ [D#]nước quên thân[A#]Cùng bền tâm vững chí dẫu [Cb]cho hiểm nguy [D#]vô cùng[D#]Thương núi non chạnh [A#m]lòng nàng công [A#]chúa[D#]Nghe trái tim khóc [A7]than đêm từng [D#]đêm[A#]Đâu đây như có tiếng [Cb]người ai oán,[A#m]Đâu đây văng vẵng nỉ [D#]non cung đàn"[A#]hãy giữ gìn non [Cb]sông ngàn [D#]năm,[A#]hãy giữ gìn non [Cb]sông vĩnh [D#]hằng"[A#]Nhà nhà đang chiến đấu ngoài [Cb]ngàn dặm xa[A#m]Người người đang đổ máu để [D#]yêu sơn hà[Bb]Ta tiếc [A#m]chi tấm thân phen [D#]này[D#]Lòng đã quyết [Cb]không thành công [A#m]cũng thành nhân trả [D#]ơn đất mẹ[Bb]Nguyện tiếp bước [Cb]gương hùng anh [D7]xin thi hành đại [Db]kế[D#]Gạt nước mắt [Cb]thôi tình riêng [A#m]nguyện kiếp sau thiếp [D#]chàng tương kiến[A#]Dù ai đó sát [Cb]thân còn [A#m]hơn nước mất nhà [D#]tan[D#]Thương núi non chạnh [A#m]lòng nàng công [A#]chúa[D#]Nghe trái tim khóc [A7]than đêm từng [D#]đêm[A#]Đâu đây như có tiếng [Cb]người ai oán,[A#m]Đâu đây văng vẵng nỉ [D#]non cung đàn"[A#]hãy giữ gìn non [Cb]sông ngàn [D#]năm,[A#]hãy giữ gìn non [Cb]sông vĩnh [D#]hằng"[A#]Nhà nhà đang chiến đấu ngoài [Cb]ngàn dặm xa[A#m]Người người đang đổ máu để [D#]yêu sơn hà[Bb]Ta tiếc [A#m]chi tấm thân phen [D#]này[D#]Chằng màn sử [Cb]xanh ngàn năm [A#m]sau còn lưu [D#]danh[A7]Chỉ mong kế mưu thành công [D#]cho dù bại vong[A#]Khéo thay phận [Cb]liễu đảo tơ [A#m]trách chi con [D#]tàu hững hờNgàn năm [A#]sau còn thương tiếc còn [Cb]lưu luyến. [A#m]Hai tiếng AN [D#]TƯ⠀⠀ Sáng tác: Võ Hoài Phúc