icon music Ảnh nghệ sĩ Something Just Like This
Something Just Like This (Verse 1)I've been [Bbm]reading books of [Db]old, the [Bbm]legends and the [A#m]myths[Bbm]Achilles and his [Db]gold, [Bbm]Hercules and his [A#m]gifts[Bbm]Spiderman's [Db]control and [Bbm]Batman with his [A#m]fists[Bbm]And clearly [Db]I don't see myself [Bbm]upon that [A#m]list(Pre-Chorus 1)She said, where'[Bbm]d you wanna [Db]go, how much [Bbm]you wanna [A#m]risk?I'm not [Bbm]looking for [Db]somebody with some [Bbm]superhuman [A#m]giftsSome [Bbm]superhero[Db], some [Bbm]fairytale [A#m]blissJust [Bbm]something I can [Db]turn to, [Bbm]somebody I can [A#m]kiss(Chorus 1)I want [Bbm]something just like [Db] this, doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo-doo [A#m]Doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo, [Db] doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo-doo [A#m]Oh I want [Bbm]something just like [Db] this, doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo-doo [A#m]Doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo, [Db] doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo-doo [A#m]Oh I want [Bbm]something just like [Db] this [Bbm] [A#m] [Bbm] [Db] [Bbm] [A#m]I want [Bbm]something just like [Db]this [Bbm] [A#m] [Bbm] [Db] [Bbm] [A#m](Verse 2)I've been [Bbm]reading books of [Db]old, the [Bbm]legends and the [A#m]mythsThe [Bbm]testaments they [Db]told, the moon [Bbm]and its [A#m]eclipseAnd [Bbm]Superman [Db]unrolls, a suit [Bbm]before he [A#m]lifts[Bbm] But I'm [Db]not the kind of [Bbm]person that it [A#m]fits(Pre-Chorus 2)She said, where'[Bbm]d you wanna [Db]go, how much [Bbm]you wanna [A#m]risk?I'm not [Bbm]looking for [Db]somebody with some [Bbm]superhuman [A#m]giftsSome [Bbm]superhero[Db], some [Bbm]fairytale [A#m]blissJust [Bbm]something I can [Db]turn to, [Bbm]somebody I can [A#m]miss(Chorus 2)I want [Bbm]something just like [Db]this [Bbm] [A#m] [Bbm] [Db] [Bbm] [A#m]I want [Bbm]something just like [Db]this [Bbm] [A#m] [Bbm] [Db] [Bbm] [A#m]Oh I want [Bbm]something just like [Db] this, doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo-doo [A#m]Doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo, [Db]doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo-doo-oo [A#m]Oh I want [Bbm]something just like [Db] this, doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo-doo [A#m]Doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo, [Db] doo-doo-doo, [Bbm]doo-doo-doo-oo [A#m](Pre-Chorus 3)Where'[D/F#]d you wanna [Db]go, how much [Bbm]you wanna [A#m]risk?I'm not [D/F#]looking for [Db]somebody with some [Bbm]superhuman [A#m]giftsSome [D/F#]superhero[Db], some [Bbm]fairytale [A#m]blissJust [D/F#]something I can [Db]turn to, [Bbm]somebody I can [A#m]kissI want [D/F#]something just [Db]like this⠀⠀ Sáng tác: Coldplay
icon music Ảnh nghệ sĩ Em ơi cứ vui
Em ơi cứ vui Cần xa thêm một [Cmaj7]chútĐể [B7]khi thấy [B7/D#]nhau là [Em7]cười [Dm7]Cần [G7]xa cho đôi [Cmaj7]lúcCỏ [B7]cây lá [B7/D#]xanh và [Em7]tươi [Dm7]Để [G7]khi bên em cảm [Cmaj7]xúc lại về như [B7]mơĐể [B7/D#]khi bên em từng [Em7]phút thật nhiều bất [Dm7]ngờĐể [G7]khi bên em bài [Cmaj7]hát nhẹ nhàng nên [B7]thơ Để [B7/D#]cho em yêu [Em7]đời ! Để cho ta bên [Dm7]người [G7]Và từ [Cmaj7]tối cho tới đêmAnh [B7]mong có em kế [B7/D#]bênBao cảm [Em7]xúc không có tênKhi ta hòa [Dm7]làn hơi ấm [G7]êmDíp [Cmaj7]mắt thấy nhau dòng nhạc dài vang [B7]mãi từ đâu [B7/D#]4: 20 nhìn [Em7]nhau rất lâuĐêm lại [Dm7]trôi dài trôi [G7]dài hết câu chuyện[Cmaj7]Ta cuốn theo đôi [B7]tay này đưa hết lên đôi [B7/D#]môi này[Em7]Đốt cháy lên nhẹ [Dm7]nhàng Và này em [G7]ơi hương vút bay ![Cmaj7]Tay nắm tay ta xoay vòng [B7]em gối anh đôi vai [B7/D#]rộng[Em7]Trong phút giây quên đời Cần gì em [Dm7]ơi anh có [G7]đây ! Yeah ! [Cmaj7]Mỗi khi em nghe bài hát này [B7]Em có nghĩ [B7/D#]đến anh không ? [Em7]Mỗi khi anh nghe bài hát này [Dm7]Em là [G7]người mà anh đang mong [Cmaj7]Do you wanna netflix and chill with me?[B7]So call me call me [B7/D#]bae !Không cần [Em7]biết hôm nay là thứ mấy ừ thìNếu em [Dm7]thích hãy cứ đến [G7]đây oh !Ta cứ [Cmaj7]ghé thăm nhau mỗi ngày Em là cô gái [B7]nhỏ chạm môi vào [B7/D#]hoa cỏ mâyVẽ một [Em7]làn sương khói mờ bao quanh nơi đây Tan vào [Dm7]nhau mà thôi dù ta đâu có [G7]say…Và " em ơi cứ [Cmaj7]vui !"Ta đứng [B7]hình nhìn nhau từ [B7/D#]giờ Chỉ cần thế [Em7]thôi ! (everything is ok)Chậm lại để bên nhau từng giờ[Cmaj7] [B7] [B7/D#] [Em7] [Dm7] [G7] x2[Cmaj7]Em đã muốn nói với anh từ lâu [B7]bae [B7/D#]Từ lâu [Em7]nay em mong bên anh chầm chậm [Dm7]thôi [G7]Và [Cmaj7]em đã muốn nói với anh từ lâu [B7]rồi [B7/D#]Từ xa [Em7]xôi ta bên nhau quên luôn ngày [Dm7]trôi. [G7]I wanna be with [Cmaj7]you [B7]I wanna [B7/D#]chill with [Em7]you, oh babe [Dm7]I wanna [G7]fly with [Cmaj7]you [B7] [B7/D#]Come [Em7]closer come closer and [Dm7]we get [G7]high [Cmaj7]together !⠀⠀ Sáng tác: Touliver
icon music Ảnh nghệ sĩ This One’s For You
This One’s For You Verse 1: [Em] We're [Db] born to [Bb] flySo [Db] let's keep [A#] living 'til it all [D#] falls [Em] down [A#] [Em] Let's [Db] close our [Bb] eyesAnd [Db] let the [A#] moment drown the [D#] whole world [Em] outChorus: [A#] We're [Em] in [Db] this to-[Bb] gether[Db] Hear our [A#] hearts [D#] beat to-[Em] gether![A#] We [Em] stand [Db] strong to-[Em] gether[Db] We're [A#] in [D#] this for -[Em] ever [A#] [Em] [Db] [Bb] [Db] [A#] [D#] [Em]This one's for [A#] you[Em] [Db] [Bb] [Db] [A#] [D#] [Em] [A#] This one's for [Bb] youVerse 2: [Em] Waving [Db] coloured [Bb] flagsWe [Db] won't [A#] surrender, there's no [D#] standing [Em] down [A#] [Em] Love's [Db] a [Bb]playing fieldIt's [Db] full of [A#] winners, we're [D#] breaking new [Em] groundChorus: [A#] We're [Em] in [Db] this to-[Bb] gether[Db] Hear our [A#] hearts [D#] beat to-[Em] gether![A#] We [Em] stand [Db] strong to-[Em] gether[Db] We're [A#] in [D#] this for -[Em] ever [A#] [Em] [Db] [Bb] [Db] [A#] [D#] [Em]This one's for [A#] you[Em] [Db] [Bb] [Db] [A#] [D#] [Em] [A#] This one's for [Bb] you[Em] In [Db] this [Bb] together[Db] Whoa [A#] whoa, [D#] whoa [Em] whoa! [A#] [Em] [Db] [Bb] [Db] [A#] OhhhhChorus: [A#] We're [Em] in [Db] this to-[Bb] gether[Db] Hear our [A#] hearts [D#] beat to-[Em] gether![A#] We [Em] stand [Db] strong to-[Em] gether[Db] We're [A#] in [D#] this for -[Em] ever [A#] [Em] [Db] [Bb] [Db] [A#] [D#] [Em] Ohhhhh[A#] This one's for [Bb] you⠀⠀ Sáng tác: Quân Keyboard
icon music Ảnh nghệ sĩ This Is What You Came For
This Is What You Came For [Bb] Baby, [Em] this is what you came for [Db]Lightning [A#]strikes [Bb]every time she [Em]movesAnd [Db]everybody's watching her, [A#]but she's looking at... [Bb]You, [Em]oh, oh, you, oh, oh [Db]You, oh, oh, [A#]you, oh, oh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]Oooh, oooh, oooh, [A#]oooh [Bb] Baby, [Em] this is what you came for [Db]Lightning strikes [A#]every time [Bb] she [Em]movesAnd [Db]everybody's watching her, [A#]but she's looking at... [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]You, oh, oh, [A#]you, oh, oh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]Oooh, oooh, oooh, [A#]oooh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]You, oh, oh, [A#]you, oh, oh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]Oooh, oooh, oooh, [A#]oooh [Bb]We go [Em]fast [D#]with the [C/G]game we play [Bb]Who[Em] knows why [D#]it's gotta [C/G]be this way[Bb]We say [Em] nothing[D#] more than [C/G] we need[Bb] I say [Em] "your place"[D#] when we leave[C/G] [Bb] Baby, [Em] this is what you came for [Db]Lightning strikes every [A#]time [Bb] she [Em]movesAnd [Db]everybody's watching her, [A#]but she's looking at... [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]You, oh, oh, [A#]you, oh, oh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]Oooh, oooh, oooh, [A#]oooh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]You, oh, oh, [A#]you, oh, oh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]Oooh, oooh, oooh, [A#]oooh [Bb]Baby,[Em] this is what you came for [Db]Lightning [A#]strikes every [Bb]time she [Em]moves[Db][A#] [Bb] Baby, [Em] this is what you came for [Db]Lightning [A#]strikes [Bb]every time [Em] she moves[Db]And everybody's [A#]watching her, but she's looking at... [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]You, oh, oh, [A#]you, oh, oh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]Oooh, oooh, oooh, [A#]oooh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]You, oh, oh, [A#]you, oh, oh [Bb]You, oh, oh, [Em]you, oh, oh [Db]Oooh, oooh, oooh, [A#]oooh[Bb]⠀⠀ Sáng tác: Quân Keyboard
icon music Ảnh nghệ sĩ Side Effects
Side Effects Verse1:[Bb]It's 4AM, I don't know [Fmaj7]where to goEverywhere is [Db]closed, I should [Bb]just go home, yeahMy feet are taking me to [Fmaj7]your front doorI know I shouldn't [Db]though, heaven only [Bb]knows thatOh, the [Fmaj7]side effect to [Db]my loneliness is [Bbm] youChorus1:[Bb]Oh, you're all that I [Fmaj7]wantNo good at giving you up Come [Db]on and give me some love [Bbm]tonight[Bb]Oh, you're all that I [Fmaj7]wantNo good at giving you up [Db]Come on and give me some love [Bbm]tonightVerse2:[Bb]This happens every time I [Fmaj7]try to mixDecision making [Db]with one too [Bb]many drinks butOh, if [Fmaj7]late night friends have [Db]consequences, [Bbm]cool yeahChorus2:[Bb]Oh, you're all that I [Fmaj7]wantNo good at giving you upCome [Db]on and give me some love [Bbm]tonight[Bb]Oh, you're all that I [Fmaj7]wantNo good at giving you up Come [Db]on and give me some love [Bbm]tonight[Bb]Oh, I think about it all the [Fmaj7]timeMake it happen [Db]in my mind, I'm telling [Bbm]you, yeah[Bb]Oh, you're all that I [Fmaj7]wantNo good at giving you upCome [Db]on and give me some love [Bbm]tonightBridge:[Bb]Time should've taught me the lessonWhen looking for a [Fmaj7]sign, but instead I got a messageI take off my pride every time we [Db]undressingDraw the [Bb]line, I'm at the line, yeahTime should've taught me the lessonWhen looking for a [Fmaj7]sign, but instead I got a messageI take off my pride every time we [Db]undressingDraw the line, I'm at the [Bb]line(Chorus 2)Outro:[Bb]Time should've taught me the lessonWhen looking for a [Fmaj7]sign, but instead I got a messageI take off my [Db]pride every time we undressing[Bbm]Draw the line, I'm at the line, yeah[Bb]Time should've taught me the lessonWhen looking for a [Fmaj7]sign, but instead I got a messageI take off my pride [Db]every time we undressingDraw the [Bbm]line, I'm at the line, yeah⠀⠀ Sáng tác: Quân Keyboard
icon music Ảnh nghệ sĩ Bên Anh Lần Cuối (One More Night)
Bên Anh Lần Cuối (One More Night) Lặng thầm trong [Em7]đêm nghe hồn lạnh giá, Anh giờ xa quá. [Bm7]Xa đôi vòng tay ấy, em tìm đâu thấy, [Am7]Nỗi cô đơn dày xéo con tim này, [Bm7]người đâu hay. Căn phòng nay [Em7]đã trống vắng, Những ngày hạnh [Bm7]phúc quá ngắn. Cảm giác trong em dường [Am7]như tình yêu vẫn quanh đây, mà đâu biết. [Bm7]Mình đã chia tay nhau rồi. Đk: Đừng vội vàng [Em7]lấp chôn đi từng phút giây, Đừng vô tình [Bm7]khiến em mang cơn đau này. Just one more [Am7]night, one more time Một lần kề [Bm7]bên nhau đêm say đắm. Dịu dàng [Em7]anh khẽ ôm em từ phía sau, Thời gian lặng [Bm7]đứng yên chớ trôi qua mau. Just one more [Am7]night, one more time, Hãy để [Bm7]em bên anh lần cuối. ([Em7] [Bm7] [Am7] [Bm7]) x 2Căn phòng nay [Em7]đã trống vắng, Những ngày hạnh [Bm7]phúc quá ngắn. Cảm giác trong em dường [Am7]như tình yêu vẫn quanh đây, mà đâu biết, Mình [Bm7]đã chia tay nhau rồi. Đk: Đừng vô tình [Bm7]khiến em mang cơn đau này. Just one more [Am7]night, one more time Một lần kề [Bm7]bên nhau đêm say đắm. Dịu dàng [Em7]anh khẽ ôm em từ phía sau, Thời gian lặng [Bm7]đứng yên chớ trôi qua mau. Just one more [Am7]night, one more time, Hãy để [Bm7]em bên anh lần cuối. ([Em7] [Bm7] [Am7] [Bm7]) x 2Đk: Đừng vội vàng [Em7]lấp chôn đi từng phút giây, Đừng vô tình [Bm7]khiến em mang cơn đau này. Just one more [Am7]night, one more [Bm7]time ⠀⠀ Sáng tác: Nguyễn Hoàng Duy
icon music Ảnh nghệ sĩ Somebody Help Me
Somebody Help Me [F#]Những đêm mưa rơi Nhớ nhung nửa vời [Bb6]Ái ân chưa vơi Phút giây người [Eb6]đến đôi bờ môi nói cười Ngày người [D7]bước đi là giấc mơ tuyệt vọng. [F#]Tháng năm dài Phố chia hai. Tìm [Bb6]mãi chẳng thấy Thấy em đang quay về nơi đây Quay về [Eb6]nơi đây Nhìn nhau [D7]luyến tiếc những kí ức đã chấm hết. Chorus: Những giấc mơ kì [F#]lạ Những nỗi đau hành hạ Cuốn trái tim mỏng [Bb/F]manh Như tan vỡ đã bao ngày. Cứ nghĩ [Ebmaj7]đến chẳng thể ngừng lại Cứ xót xa [D7]mãi, cứ đau lòng. (Somebody [F#]help me?) [Bb/F] [Dm] [Cb]Rap: [F#]Mình đâu còn lý do để gặp nhau Trong thành phố quá lớn để trông thấy. Nỗi [Bb6]buồn vẫn cứ show thật sâu Vì bao lần chạm là bấy lần không đáy. Nhưng có thể, em cứ [Eb6]vui và vui, ta cứ thương là thương. Lá úa rồi lại tàn dù đọng lại là sương Long [D7]lanh trên mí mắt của người anh từng quý nhất Muốn gặp gỡ trong bí mật vì hình ảnh hoài vương. Ta từng [F#]yêu như là cả thế giới này mặc định chỉ thuộc về hai ta Để rồi [Bb6]nhận lại nỗi đau như thể vết cắt này còn chưa kịp thay da. Điểm xuất phát là ánh [Eb6]sáng, nơi dừng lại không ánh dương. Ta cũng không phải chánh án, bắt buộc em đến thánh đường. Vì tình yêu là thành [D7]quả, biết trước rằng em sẽ hái. Chưa một lần em mở lòng, để con tim bao kẻ lấy.(Chorus)Bridge:[F#]Anh cho em yêu thương say mê Giấu nước mắt chôn sau khóe mắt. [Bb/F]Người trả lại ra sao...? [Dm]Đau lòng... [D7]Somebody help [F#]me? ⠀⠀ Sáng tác: Hồ Văn Trung
icon music Ảnh nghệ sĩ Kiss And Make Up
Kiss And Make Up Verse 1: Dua Lipa: We haven't [A#m]talked all mornin[Db]g Bang my [Cb]head, bang my head[Bbm] against the wall I'm [A#m]scared, I'm [Db]falling Losing [Cb]all, losing all [Bbm]my control And I'm [A#m]tired of [Db]talking Fe[Cb]el myself saying the [Bbm]same old things But this [A#m]love's import[Db]ant Don't wanna [Cb]lose, don't wanna lose [Bbm]you this way Pre-Chorus: Dua Lipa & Rosé: [A#m]I, I, I, I, [Db]I, I, I, I, I [Cb] Feel like we about to [Bbm]break up [A#m]I, I, I, I, [Db]I, I, I, I, I [Cb] Just wanna kiss and [Bbm]make up one last time Chorus: Dua Lipa: [A#m]Touch me like you [Db]touch nobody [Cb]Put your hands [Bbm]all up on me [A#m]Tired of [Db]hearing sorry [Cb]Kiss and make, kiss, [Bbm]kiss and make up [A#m]How about we [Db]leave this party? [Cb]'Cause all I want is [Bbm]you up on me [A#m]Tired of [Db]hearing sorry [Cb]Kiss and make, kiss, [Bbm]kiss and make up [A#m] Kiss, [Db]kiss and make up [Cb]Kiss and make, kiss, [Bbm]kiss and make up [A#m] Kiss, [Db]kiss and make up [Cb]Kiss and make, kiss, [Db]kiss and make up--- Verse 2: Jennie & Jisoo: [A#m]Ajig neoreul[Db] mos tteonago [Cb]Mwolhago [Bbm]issneun geon ji [A#m]Eonjenganeun[Db] kkeutnal geel [Cb]Byeonhal geol [Bbm]ajiman Goj[A#m]ang nan urir[Db]eul Dasi g[Cb]ochyeo bol suneun e[Bbm]obseulji A[A#m]mureon mal[Db]do Neon haji[Cb]ma majimag[Bbm]eun eobseo Pre-Chorus: Lisa & Rosé: [A#m]I, I, I, I, [Db]I, I, I, I, I [Cb] Feel like we about to b[Bbm]reak up [A#m]I, I, I, I, [Db]I, I, I, I, I [Cb] Just wanna kiss and m[Bbm]ake up one last time Chorus: Rosé, Lisa & Jennie: [A#m]Touch me like you to[Db]uch nobody [Cb]Put your hands a[Bbm]ll up on me [A#m]Tired of [Db]hearing sorry [Cb]Kiss and make, kiss, k[Bbm]iss and make up [A#m]How about we le[Db]ave this party? [Cb]'Cause all I want is y[Bbm]ou up on me [A#m]Tired of he[Db]aring sorry [Cb]Kiss and make, kiss, k[Bbm]iss and make up [A#m] Kiss, [Db]kiss and make up [Cb]Kiss and make, kiss, [Bbm]kiss and make up [A#m] Kiss, [Db]kiss and make up [Cb]Kiss and make, kiss, [Db]kiss and make up Bridge: Dua Lipa, Jisoo & Rosé: Geuge [A#m]mwoga doeeossgeon Da pallyeo eobseo n[D#]eomeyon dwaesseo So tell me, can we w[Db]ork this whole thing out? W[Db]ork this whole thing out Nan ch[A#m]eoeum mannassdeon Seolledeon sungan g[D#]euttaechereom So tell me, can we w[Db]ork this whole thing out? W[Db]ork this whole thing out Kiss, k[Bbm]iss and make up Chorus: Dua Lipa, Rosé, Lisa & Jennie: [A#m]Touch me like you to[Db]uch nobody [Cb]Put your hands a[Bbm]ll up on me [A#m]Tired of [Db]hearing sorry [Cb]Kiss and make, kiss, k[Bbm]iss and make up [A#m]How about we le[Db]ave this party? [Cb]'Cause all I want is y[Bbm]ou up on me [A#m]Tired of he[Db]aring sorry [Cb]Kiss and make, kiss, k[Bbm]iss and make up [A#m] Kiss, [Db]kiss and make up [Cb]Kiss and make, kiss, [Bbm]kiss and make up [A#m] Kiss, [Db]kiss and make up [Cb]Kiss and make, kiss, [Db]kiss and make up [A#m] Outro: Dua Lipa & BLACKPINK: Kiss, [Db]kiss and make up [Cb]Kiss and make, kiss, [Bbm]kiss and make up Kiss, [Db]kiss and make up [Cb]Kiss and make, kiss, [Bbm]kiss and make up⠀⠀ Sáng tác: Quân Keyboard
icon music Ảnh nghệ sĩ Beach House
Beach House [A#]...Woke up on the West side[D#]Listening to Beach House, taking my time[A#]...She's just my type[D#]Dark hair wavin' out the passenger side[A#]...Then I start to thinkAs she [Bb]pulls me on the bathroom floor[A#]This is my type of thingYeah, [Bb]yeahOh, darling of [Em]mine, [Db]where have you [Bb]been?I [D#]feel so a[Em]live with [Db]you in my [Bb]bedOh, [D#]darling of [Em]mine, [Db]please don't let [Bb]goJust [D#]tell me you [Em]feel this, [Db]tell me you [A#]knowOh, darling of [Em]mine [Db] [Bb] [D#]Oh, darling of [Em]mine [Db] [Bb] [D#][A#]...On a train through JapanI [D#]keep her real close 'cause she knows who I am[A#]...Red pill in my hand[D#]Paranoid cutie with a dark past and[A#]It's that type of thingWhen she [Bb]feels like the girl next door[A#]This is my type of thingYeah, [Bb]yeahOh, darling of [Em]mine, [Db]where have you [Bb]been?I [D#]feel so a[Em]live with [Db]you in my [Bb]bedOh, [D#]darling of [Em]mine, [Db]please don't let [Bb]goJust [D#]tell me you [Em]feel this, [Db]tell me you [A#]knowOh, darling of [Em]mine [Db] [Bb] [D#]Oh, darling of [Em]mine [Db] [Bb] [D#]Where have you [Em]been?[Db]Where have you [Bb]been?[D#]Where have you [Em]been?[Db]Where have you [A#]been?[Em]And then I start to [Db]think as I lift her on the [D#]sinkThat I've been here be[Bb]fore[Em]It's a certain type of [Db]thing, she gets bored of every[D#]thingNot the type you can ig[Bb]nore[Em]Yeah, I just wanna [Db]taste as she grabs me by the [D#]waistAs she closes the [Bb]door[Em]She's taking what she [Db]wants, baby, you can have it [A#]allOh, darling of [Em]mine, [Db]where have you [Bb]been?I [D#]feel so a[Em]live with [Db]you in my [Bb]bedOh, [D#]darling of [Em]mine, [Db]please don't let [Bb]goJust [D#]tell me you [Em]feel this, [Db]tell me you [A#]knowOh, darling of [Em]mine [Db] [Bb] [D#]Where have you [Em]been?[Db]Where have you [Bb]been?[D#]Where have you [Em]been?[Db]Where have you [A#]been?Oh, darling of [Em]mine [Db] [Bb] [Em] [Db] [A#]⠀⠀ Sáng tác: Alex Pall , Andrew Taggart
icon music Ảnh nghệ sĩ Phải Là Bây Giờ
Phải Là Bây Giờ Verse1:[Em7]Còn lại gì đâuĐoạn đường ngày sau, dẫu [Cmaj7]có vấp ngã vẫn bước đi[Em7]Chúng ta là ai?Từng dấu vết đã nhạt phai, như là một [Cmaj7]giấc mộng, trông theo từng tháng ngày...yeahHãy [Em7]để giấc mơ ở lại với từng nhịp hơi thởVà [Cmaj7]cứ bước đi, đừng mong chờ níu kéo làm gìPre-chorus:Mảnh [Em7]kí ức về em, ngày xưa anh đã giấu từ lâuChắc gì làn sương phủ kín màn đêm tan theo bình minh, ta sẽ [Cmaj7]quay lại?Ngày hôm qua chẳng về nữa đâu.Mà nếu còn yêu thì phải là bây [Em7]giờ![Cmaj7] [Em7] [Cmaj7] [Em7] [Cmaj7] Verse2:[Em7]Vậy thì một mai, đừng trở lại và lục tìm hình bóng [Cmaj7]ai giữa giấc mơ hai ta phải thức dậy.Lời hứa về [Em7]tương lai từ lâu.Ghì đôi vai chìm sâu.Dù [Cmaj7]đúng hay là sai thì mai ta cũng chẳng còn [Em7]nhớ nhau.Rap:Điếu thuốc đã tàn, chai rượu cũng sẽ hếtÁnh nắng mặt trời rồi ngày mai cũng sẽ lên[Cmaj7]Đến lúc phải quên tất cả những say mê tuổi trẻ mỏng manhBăng qua con dốc, bỏ lại phía sau như chiếc xe đạp hỏng phanhHook:[Em7]Vu vơ đôi câu hát, khi tóc ta còn xanh màuĐừng bên nhau thêm một lát, lệ hoen đôi mi lại thêm sâuRap:[Cmaj7]Dù cho không phải là con đường ta đi chung ngày hôm quaNhưng một ngày nào đó, em sẽ lại được bước trên con đường đầy hoaPre-chorus:Mảnh [Em7]kí ức về anh, ngày xưa em đã giấu từ lâu.Chắc gì làn sương phủ kín màn đêm tan theo bình minh, ta sẽ [Cmaj7]quay lại?Ngày mai có thể chẳng đến đâu!Mà nếu còn yêu thì phải là bây giờ![Em7] [Cmaj7] [Em7] [Cmaj7]Bridge:Giọt [Em7]mưa cứ rơi, chạm vào [Cmaj7]ký ức xa vời.Ngày [Am7]tháng chóng qua, mịt mù nơi cuối trời.Vệt [Em7]nứt đôi môi, chẳng thể [Cmaj7]níu giữ nhau lại.Để [Am7]đau thương nào, cứ nhàu [Bm7]nát hư vô.[Cmaj7]Thiếu nắng mùa đôngHơi ấm mùa xuân [Bm7]sẽ vềLàm tan đi bao buốt [D]giá.Chỉ một lần [Am7]thôiNghe theo lí tríAnd walk [Bm7]away please! [Em7]Rap:Hãy [Em7]để giấc mơ ở lại với từng nhịp hơi thởVà [Cmaj7]cứ bước đi, đừng mong chờ níu kéo làm gì!Mảnh [Em7]kí ức về em, ngày xưa anh đã cất giấu thật lâuChắc gì làn sương phủ kín màn đêm tan theo bình minh, ta sẽ [Cmaj7]quay lại?Bởi vì ngày mai có thể chẳng đến nữa đâuMà nếu ta vẫn còn yêu,Thì phải là bây giờ!Hook:[Em7]Phải là bây giờ bây giờ! (ah ah)Cứ mong chờ tới bao giờ?[Cmaj7]Nah nah nah nah, nah nah nah nah nah nah nah nah…Phải là bây giờ bây giờ! (ah ah)[Em7]Chắc gì là ngày hôm qua, người đừng mong [Cmaj7]nhớ hoàiPhải là bây giờ bây giờ! (ah ah)Phải là bây [Em7]giờ…⠀⠀ Sáng tác: 14 Casper , Mỹ Hạnh
icon music Ảnh nghệ sĩ Heaven (Ft. Chris Martin)
Heaven (Ft. Chris Martin) Verse 1: [D#]Step out [Db]into the [A#]dawn You pray 'til, you [A#]pray 'til the [Db]lights come [Cb]on And then you [D#]feel like you've [Db]just been [A#]born [A#] [Db] [Cb] Yeah, [D#]you come to [Db]raise me [A#]up When I'm [A#]beaten and [Db]broken [Cb]up And now I'm [D#]back in the [Db]arms I [A#]love [A#] [Db] [Cb] Pre-Chorus: And I think I just [D#]died [Db] [A#] I think I just [A#]died [Db] [Cb] Yeah, I think I just [D#]died [Db] [A#] I think I just [A#]died [Db] [Cb] Chorus: And went to [D#]heaven [Db] [A#] [A#] [Db] [Cb] And went to [D#] [Db]heaven, [A#] [A#] [Db] [Cb] Verse 2: [D#]Beaten and [Db]bathed in [A#]blood I'm hit by, I'm [A#]hit by your [Db]love and [Cb]drug And now that you've [D#]come to [Db]raise me [A#]up [A#] [Db] [Cb] Pre-Chorus: And I think I just [D#]died [Db] [A#] I think I just [A#]died [Db] [Cb] Yeah, I think I just [D#]died [Db] [A#] [A#] [Db] [Cb] Chorus: And went to [D#]heaven [Db] [A#] [A#] [Db] [Cb] And went to [D#]heaven [Db] [A#] [A#] [Db] [Cb] And went to [D#]heaven [Db] [A#] [A#] [Db] [Cb] Oh, and went to [D#]heaven Bridge: Ooh, oh [A#]It's such a [Bb]night, such a [Db]beautiful night [A#]It's such a [Bb]view, such a [Db]beautiful sight [A#]I think I [Bb]just, oh, I [Db]think I just died, [Bb]oh [A#] [A#] [Cb] Chorus: And went to [D#]heaven [Db] [A#] [A#] [Db] [Cb] And went to [D#]heaven [Db] [A#] [A#] [Db] [Cb] Oh, yeah, yeah Outro: And we're [D#]going be [Db]birds and [A#]fly We're gonna [A#]set the [Db]world [Cb]alight We're gonna [D#]lose [Db]ourselves [A#]tonight, [A#]oh [Db] [Cb] Yeah, we're [D#]going be [Db]birds and [A#]fly We're gonna [A#]set the [Db]world [Cb]alight We're gonna [D#]lose [Db]ourselves [A#]tonight, [A#]oh [Db] [Cb] In [A#]heaven [Bb] [Db] [A#] [Bb] [Db](Heaven) [A#] [Bb] [Db] [Bb] [A#] [A#] [Cb]⠀⠀ Sáng tác: Avicii
icon music Ảnh nghệ sĩ BUNGEE (Fall in Love)
BUNGEE (Fall in Love) [Db]ttaega wasseul ttae geureol ttae nan yonggamhae[D#]gominhamyeonseo mangseorijin anheul geo [A#]yajeonghaesseo nan jigeum neol [Db]mannareo gallaeHe’s gonna love me rightjal [Db]bwa jeokdanghan [A7]baramnal neoege [A#]huljjeok deryeoda jul geoyajal [Db]bwa ije ne [A7]mamipadocheoreom [A#]illeongige doel teni [Db]kkane maeum wiro [Db]beonji nan wanbyeokhage [A7]chakjisongarageul [A#]pyeogo v-reul geurin [Db]daeumttodasi han beon [Db]beonji jeonghwakhi han [A7]gaunde[A#]neoneun ije na ppun [Db]ya yeah[Db]1 2 me & you [A7]hola hola[A#]3 4 fall in love [Db]hola holadasi hanbeon [Db]beonji jeonghwakhi han [A7]gaunde[A#]naneun ije neo ppun [Db]ya yeah[Db]I’m so glad met today huh[A7]Don’t worry about me boy yeh[D#]neoege ganeun gil jjeumiyapa-ak da kkeutnan ji jeogi meon orae ya[A#]oraedorok i sunganeul gidaryeossdeon geoya[Db]eoseolpeun boho piryo eopseo runanjeonjangchi eopsi geunyang mak ttwineun geoyajal [Db]bwa bichnaneun [A7]haessalnae moseubeul [A#]nunbusige bichul geoyajal [Db]bwa jigeum nae [A7]mamineol hyanghaeseo [A#]ttwigo isseo ireohge woo hoone maeum wiro [Db]beonji nan wanbyeokhage [A7]chakjisongarageul [A#]pyeogo v-reul geurin [Db]daeumttodasi han beon [Db]beonji jeonghwakhi han [A7]gaunde[A#]neoneun ije na ppun [Db]ya yeah[Db]1 2 me & you [A7]hola hola[A#]3 4 fall in love [Db]hola holadasi hanbeon [Db]beonji jeonghwakhi han [A7]gaunde[A#]naneun ije neo ppun [Db]ya yeah[Db]Come on girls[A7]We’re about to jump into [A#]love right nowPut your [Db]hands together now. Come on[Db]songarageul jjwak pyeogoseo right[A7]neoege naragal geoya[A#]junbidwaessdamyeon turn up jumpne maeum wiro [Db]beonji nan wanbyeokhage [A7]chakjisongarageul [A#]pyeogo v-reul geurin [Db]daeumttodasi han beon [Db]beonji jeonghwakhi han [A7]gaunde[A#]neoneun ije na ppun [Db]ya yeah[Db]1 2 me & you [A7]hola hola[A#]3 4 fall in love [Db]hola holadasi hanbeon [Db]beonji jeonghwakhi han [A7]gaunde[A#]naneun ije neo ppun [Db]ya yeah⠀⠀ Sáng tác: Oh My Girl
icon music Ảnh nghệ sĩ Tận Cùng Chỉ Là Lời Hứa
Tận Cùng Chỉ Là Lời Hứa Người đã [A#]từng bên em hạnh phúcNay vội [Bm7]vàng quay lưng rời xa[Cb]Con tim em vỡ òaVết thương [Db]lòng chạm vào thêm [F#m7b5]sâuNỗi đau [A#]này em vẫn cố giấuNhưng quan [Bm7]trọng được bao lâuCứ ngỡ [Cb]đậm sâuNào ngờ nay vỡ [D#]tan mauTiếng dương [D#]cầm1. Gượng [D#]cười em phải cố tỏ [Cb]ra mạnh mẽ[Bm7]Tan nát cõi lòngKhi không còn [D#]anh chở che [Cb][A#]Hứa yêu trọn đời nhưng nay [Cb]cũng đổi thay[Bm7]Yêu thương khép lại trong nỗi [D#]đắng cay[D#]Ngọt ngào môi hôn anh đã [Cb]bận trao ai[Bm7]Nhìn anh bên ai tim em [D#]cứ như thắt [Cb]lại[A#]Hạnh phúc nơi anh đã không [Cb]còn tồn tại[Bm7]Nhưng đối với emAnh là yêu [D#]thương mãi mãi[A#]Một lần em đã [Cb]yêu vô [D#]cùngĐK: Người đã [A#]từng bên em hạnh phúcNay vội [Bm7]vàng quay lưng rời xa[Cb]Con tim em vỡ òaVết thương [Db]lòng chạm vào thêm [F#m7b5]sâuNỗi đau [A#]này em vẫn cố giấuNhưng quan [Bm7]trọng được bao lâuCứ ngỡ [Cb]đậm sâuNào ngờ nay vỡ [D#]tan mauTiếng dương [A#]cầm âm vang mãi mãiNhư tiếng [Bm7]nức nỡ trong đêm dài[Cb]Thâm tâm em mệt nhoàiKhi chúng [Db]ta không còn F#m7b5Đến tận [A#]cùng toàn là lời hứaChỉ [Bm7]mình em giữ[Cb]Nước mắt đã không cònNhưng sao em [Bm7]vẫn [Cb]không quên được [D#]anh(Nổi đau này)Tiếng dương [A#]cầm âm vang mãi mãiNhư tiếng [Bm7]nức nỡ trong đêm dài[Cb]Thâm tâm em mệt nhoàiKhi chúng [Db]ta không còn F#m7b5Đến tận [A#]cùng toàn là lời hứaChỉ [Bm7]mình em giữ[Cb]Nước mắt đã không cònNhưng sao em [Bm7]vẫn [Cb]không quên được [D#]anh⠀⠀ Sáng tác: Trương Khải Minh
icon music Ảnh nghệ sĩ Don't Start Now
Don't Start Now Verse 1:Did a full one-[Eb]eighty, [Bb]crazy[Fmaj7]Thinking about the way I [A#]wasDid the [Db]heartbreak [Eb]change me?[Bb]Maybe, but [Fmaj7]look at where I ended [A#]up [Db]I'm all [Eb]good alreadySo moved [Bb]on it's scaryI'm not [Fmaj7]where you left me at [A#]all, [Db]soRefrain:[Bb]If you don't wanna [A#]see me dancing with some[Eb]body [Fmaj7][Bb]If you wanna be[A#]lieve that anything could [Eb]stop me [Fmaj7]Chorus:Don't show [Eb]upDon't come [Bb]outDon't start [Fmaj7]caring about me [A#]now [Db]Walk a[Eb]wayYou know [Bb]howDon't start [Fmaj7]caring about me [A#]nowVerse 2:Aren't you the [Eb]guy who [Bb]tried to[Fmaj7]Hurt me with the word "good[A#]bye"?Though it [Db]took some [Eb]time to [Bb]survive youI'm [Fmaj7]better on the other [A#]sideI'm all [Eb]good alreadySo moved [Bb]on, it's scaryI'm not [Fmaj7]where you left me at [A#]all, [Db]soRefrain:[Bb]If you don't wanna [A#]see me dancing with some[Eb]body [Fmaj7][Bb]If you wanna be[A#]lieve that anything could [Eb]stop me [Fmaj7]Chorus:Don't show [Eb]upDon't come [Bb]outDon't start [Fmaj7]caring about me [A#]now [Db]Walk a[Eb]wayYou know [Bb]howDon't start [Fmaj7]caring about me [A#]nowBridge:[Eb]Up, up, [Bb]don't come out, out, out[Fmaj7]Don't show up, up, up[A#]Don't start [Db]now (oh)[Eb]Up, up, [Bb]don't come out, out, outI'm not [Fmaj7]where you left me at [A#]all, [Db]soRefrain:[Bb]If you don't wanna [A#]see me dancing with some[Eb]body [Fmaj7][Bb]If you wanna be[A#]lieve that anything could [Eb]stop me [Fmaj7]Chorus:Don't show [Bb]up (don't show up)Don't come [A#]out (don't come out)Don't start [Eb]caring about me [Fmaj7]now ('bout me now)Walk a[Bb]way (walk away)You know [A#]how (you know how)Don't start [Eb]caring about me [Fmaj7]now (so)Outro:[Bb]Up, up, [A#]don't come out, out, out[Eb]Don't show up, up, up[Fmaj7]Walk away, walk away, so[Bb]Up, up, [A#]don't come out, out, out[Eb]Don't show up, up, up[Fmaj7]Walk away, walk away, oh⠀⠀ Sáng tác: Caroline Ailin , Dua Lipa , Emily Warren , Ian Kirkpatrick
icon music Ảnh nghệ sĩ Tied Down
Tied Down [Bb]These days the lovers trade their [Eb]places[Db]Dancing all around each other's [A#]chairs [D] [Bbm]I can see the numbness on their [Eb]faces[Db]Jealousy fills up their hearts in [A#]pairs [D] [Em]So please could I be s[A#]elfish with your b[Eb]ody?[Em] [Em]'Cause I don't think I could [A#]share you [Eb]with nobody [Em] [Db]Oh when I [Em]have [A#]you I'm gonna [D#m]brand you with my lips[Em]And all of the [A#]world will know that you're [Em]mine nowWe'll never [Bb]lose [Db]faith'Cause [Em]we'll never [Eb]forget this taste[Bb]My love [Db]has the [D#]power to [Em]keep the tide down [Db]Ohh, [Bb]I'll get you [Eb]tied down, tied down[Bb]Ohh ill get you [Eb]tied down, tied down [Bb]Ohh, late at night you'll hear the screaming [Eb]echoBut we [Db]all pretend we never heard the [A#]cries in the [D]daytime[Bb]Don't you worry my touch won't leave you [Eb]hollowI'm [Db]never going to let you change your [A#]mind [D] [Db]Oh when I [Em]have [A#]you I'm gonna [D#m]brand you with my lips[Em]And all of the [A#]world will know that you're [Em]mine nowWe'll never [Bb]lose [Db]faith'Cause [Em]we'll never [Eb]forget this taste[Bb]My love [Db]has the [D#]power to [Em]keep the tide down [Db]Ohh, [Bb]I'll get you [Eb]tied down, tied down[Bb]Ohh ill get you [Eb]tied down, tied down[Db]Ohh, [Bb]I'll get you [Eb]tied down, tied down[Bb]Ohh ill get you [Eb]tied down, tied down[Em]Don't be afraid to leave your [Eb]markGive me the scars to [A#]remind meJust how good you [Db]are (how good you are)[Em]And if your faith turns into to [Eb]darkPull me closer and [A#]knowThat it's enough to keep you [Db]tied down [Db]Ohh, [Bb]I'll get you [Eb]tied down, tied down[Bb]Ohh ill get you [Eb]tied down, tied down[Db]Ohh, [Bb]I'll get you [Eb]tied down, tied down[Bb]Ohh ill get you [Eb]tied down, tied down [Bb]Tied [Eb]down⠀⠀ Sáng tác: Jaymes Young
icon music Ảnh nghệ sĩ We don't care
We don't care Verse[Bb]Too late [Eb]give her the signI [A#]caught your eye, [Db]we can't rewindIt's [Bb]too late, [Eb]you hit the switch[A#]She can't resist, [Db]we play a game all [Bb]nightPre-ChorusTry to [Eb]keep my composure[A#]Would be easy if [Db]i was [Bb]soberBut you [Eb]keep getting closer[A#]And I'm feeling [Db]alrightChorus[Em]Ohh well, I'm kinda [A#]drunkBut it's kinda [Bb]fun, even if we [Db]know it's wrongBut [Em]we don't, we don't [A#]careWe don't [Bb]care, we don't, [Db]we don't care[Em]Oh only for the [A#]nightOnly for the [Bb]ride, even if it [Db]don't feel rightBut [Em]we don't, we don't [A#]careWe don't [Bb]care, we don't, [Db]we don't [Em]care [A#][Bb]Post-Chorus(Even if it) [Db]We don't, we [Em]don't [A#][Bb](Even if it, [Db]we don't) We don't [Em]care [A#][Bb](Even if it) [Db]We don't, we [Em]don't [A#][Bb](Even if it, [Db]we don't) We don'tVerse[Bb]Ok, [Eb]another weekend[A#]We're back to friends, [Db]It only ends in [Bb]one way[Eb]You make a move, [A#]I don't refuse[Db]We play a game all [Bb]nightPre-ChorusTry to [Eb]keep my composure[A#]Should be easier and [Db]now I'm [Bb]soberBut you [Eb]keep getting closer[A#]And I'm feeling [Db]alrightChorus[Em]Ohh well, I'm kinda [A#]drunkBut it's kinda [Bb]fun, even if we [Db]know it's wrongBut [Em]we don't, we don't [A#]careWe don't [Bb]care, we don't, [Db]we don't care[Em]Oh only for the [A#]nightOnly for the [Bb]ride, even if it [Db]don't feel rightBut [Em]we don't, we don't [A#]careWe don't [Bb]care, we don't, [Db]we don't [Em]care [A#][Bb]Post-Chorus(Even if it) [Db]We don't, we [Em]don't [A#][Bb](Even if it, [Db]we don't) We don't [Em]care [A#][Bb](Even if it) [Db]We don't, we [Em]don't [A#][Bb](Even if it, [Db]we don't) We [Em]don'tBridge[A#]Maybe you think I'm [Bb]selfish, coz [Db]I can't let you [Em]goBut [A#]baby i just can't [Bb]help it, [Db]No, no, and [Em]no[A#]Baby we've both been [Bb]selfish, coz [Db]we can't be [Em]alone[A#]Baby we just can't [Bb]help it, [Db]help itChorus[Em]Ohh well, I'm kinda [A#]drunkBut it's kinda [Bb]fun, even if we [Db]know it's wrongBut [Em]we don't, we don't [A#]careWe don't [Bb]care, we don't, [Db]we don't care[Em]Oh only for the [A#]nightOnly for the [Bb]ride, even if it [Db]don't feel rightBut [Em]we don't, we don't [A#]careWe don't [Bb]care, we don't, [Db]we don't [Em]care [A#][Bb]Post-Chorus(Even if it) [Db]We don't, we [Em]don't [A#][Bb](Even if it, [Db]we don't) We don't [Em]care [A#][Bb](Even if it) [Db]We don't, we [Em]don't [A#][Bb](Even if it, [Db]we don't) We don't [Bb]care⠀ Sáng tác: Sigala , The Vamps
icon music Ảnh nghệ sĩ Chớ Nói Nhiều ( Shut Up)
Chớ Nói Nhiều ( Shut Up) Chorus[F#]Chớ nên nói nhiều, [Dm] chuyện vui thành hết vui[G]Cứ thinh lặng đi [Eb] một giây rồi hãy nói[F#]Hãy nên trân trọng [Dm] người đang dầm gió sương[G]Từng giây trôi nhiều hy sinh, nhiều hơn những cố gắng [Eb]Im đi chớ nói nhiều ! [F#]Verse[F#]Phải ở nhà phải lòng vòng bao nhiêu ngày tháng qua[Dm]Quên đi thứ ngày đong đo tháng ngày[G]Cảm xúc cứ thế tiêu cực [Eb][F#]Đã quên kẹt xe, những tiếng còi vang[Dm]Những ly cà phê, vé số bên đường [G]Nhớ những lúc [Eb] tay nâng ly cùng bạn bè.[F#]Phải ở nhà phải lòng vòng bao nhiêu ngày tháng qua[Dm]Quên đi thứ ngày đong đo tháng ngày[G]Thì may mắn vẫn ở bên bạn [Eb][F#]Những anh chị em mất đi người thân[Dm]Những gia đình đang chờ những tấm lòng [G]Vẫn quanh ta[Eb] từng ngày từng giờ.Pre Chorus[Dm]Hãy mở lòng [G]Vì [Eb]quanh ta còn bao nhiêu khó khăn [F#][Dm]Hãy hy vọng [G]và[Eb] hãy dang đôi tay ra cùng đồng lòng.Chorus[F#]Chớ nên nói nhiều, [Dm] chuyện vui thành hết vui[G]Cứ thinh lặng đi [Eb] một giây rồi hãy nói[F#]Hãy nên trân trọng [Dm] người đang dầm gió sương[G]Từng giây trôi nhiều hy sinh, nhiều hơn những cố gắng [Eb]Im đi chớ nói nhiều ! [F#]RAP[F#]Wazzup wazzup wazzup[Dm]Không ai cấp cái bằng sư phạm mà cứ đòi đứng lớp uh[G]Wazzup wazzup wazzup[Eb]Nếu cứ kiếm cái chuyện đụng chạm thì vui lòng shut up[F#]Sáng là soi chiều là mói[Dm]Thấy ai làm cái gì là tạo drama ra mà nói[G]Kéo đông người nhảy vào hít hít như là khói[Eb]Nếu cuộc sống hiện đại mà thiếu văn minh thì lại [Eb]Làm người khác bị hại và kéo họ ra xa thực tại [F#]Tích cực - Sao không thử cuộc sống lành mạnh và tích cực[Dm]Làm việc tốt và nuôi một tinh thần tích cực[G]Nói lời hay ý đẹp và là người chính trực[Eb]Đừng chỉ vì mình thích làm người ta phải ức[F#]Hãy tích cực - Sao không thử cuộc sống lành mạnh và tích cực[Dm]Làm việc tốt và nuôi một tinh thần tích cực[G]Nói lời hay ý đẹp và là người chính trực[Eb]Đừng chỉ vì mình thích, shut up!⠀ Sáng tác: Trần Vân Tình
icon music Ảnh nghệ sĩ Modern Talking - With A Little Love.
Modern Talking - With A Little Love. Verse 1:They said: [F#]"Oh[A#]yeah, it's a tough [Bb]worldYou are [F#]restless [A#]and you are young[Bb]"I said: [F#]"Oh [A#]girl, it's a good [Bb]twirlAnd your [F#]time will come[Gm7], your [A#]time will come[C7]"They said: [F#]"You [A#]came from the wrong [Bb]sideHe's a [F#]page from the [A#]end of the [Bb]book"I said: [F#]"You [A#]came from the right [Bb]side"Took me [F#]just one look[Gm7]Then you [A#]understood..With a little love[F#] you will survive[A#]With a little love[Am7] you will get by[Eb]Do what you want[F#], go your own way[A#]'Cause it's your life[Eb](Life, ife, [Dm7]ifee)With a little love[F#], you'll make a start[A#]Yeah, why lo[Am7]vers break each other's heart?[Eb]Do what you want[F#], go your own way[A#]'Cause it's your life[Eb], ife ife ife ife...[Gm7][C7][Am7][Eb] x2Verse 2:They said: [F#]"No [A#]future, for[Bb]get itYou came [F#]from the [A#]wrong side of town"[Bb]I said: [F#]"Don't [A#]listen, don't let [Bb]itLet it [F#]bring you down[Gm7]Make you [A#]wear a frown"[C7]They said: [F#]"Oh, [A#]let him down ea[Bb]sy[F#]Laugh at the [A#]heart you have one"[Bb]I said: [F#]"That [A#]life is for li[Bb]vingLike the [F#]morning sun[Gm7]It had [A#]just began"With a little love[F#] you will survive[A#]With a little love[Am7] you will get by[Eb]Do what you want[F#], go your own way[A#]'Cause it's your life[Eb](Life, ife, [Dm7]ifee)With a little love[F#], you'll make a start[A#]Yeah, why lo[Am7]vers break each other's heart?[Eb]Do what you want[F#], go your own way[A#]'Cause it's your life[Eb], ife ife ife ife...With a little love[F#], you'll make a start[A#]Yeah, why lo[Am7]vers break each other's heart?[Eb]Do what you want[F#], go your own way[A#]'Cause it's your life[Eb], ife ife ife ife...... till the end.⠀ Sáng tác:
icon music Ảnh nghệ sĩ Khóc Xong Quên Anh
Khóc Xong Quên Anh verse 1:[Bb]Màn đêm dường như dài hơnKhi anh vội buông những [D#]câu buốt lạnhKhiến cho lòng [Eb]em vỡ nátBầu trời xé nát đi bầu không [Db]khí xung quanhpre-chorus:Giờ còn lại [Bb]gì giữa chúng taEm chẳng thể [D#]nào mà thứ thaCó [Eb]lẽ cô đơn là tốt nhấtNay em sẽ chính thức rời [Db]xachorus:Có khi nào anh [Bb]tiếc cho tình yêu chúng mìnhCó bao giờ anh [D#]nhớ mình đã từng lung linhCó khi nào ngủ [Eb]mơ nhớ đến em một chútCho dù chỉ một phút [Db]mong chờCó khi nào anh [Bb]tiếc cho tình yêu chúng mìnhCó bao giờ anh [D#]nhớ mình đã từng lung linhBức tranh đầy màu [Eb]xanh nhòe đi cũng bởi vì anhTô đè lên một màu đen [Db]tốiNay em sẽ khóc xong quên [Bb]anhverse 2:[Bb]Dốc cạn ly rượu say mắt cayGiữa không gian lạnh [D#]vắng ai quên ai còn[Eb]Bóng hình từng ngọt ngào trước đâyRồi thời gian cũng [Db]sẽ lặng lẽ bào mònpre-chorus:Giờ còn lại [Bb]gì giữa chúng taEm chẳng thể [D#]nào mà thứ thaCó [Eb]lẽ cô đơn là tốt nhấtNay em sẽ chính thức rời [Db]xachorus:Có khi nào anh [Bb]tiếc cho tình yêu chúng mìnhCó bao giờ anh [D#]nhớ mình đã từng lung linhCó khi nào ngủ [Eb]mơ nhớ đến em một chútCho dù chỉ một phút [Db]mong chờCó khi nào anh [Bb]tiếc cho tình yêu chúng mìnhCó bao giờ anh [D#]nhớ mình đã từng lung linhBức tranh đầy màu [Eb]xanh nhòe đi cũng bởi vì anhTô đè lên một màu đen [Db]tốiNay em sẽ khóc xong quên [Bb]anh⠀ Sáng tác:
icon music Ảnh nghệ sĩ My Gentleman
My Gentleman (Verse 1)[F#]Người đàn ông dịu [Eb]dàng của tôi đang [G]trốn nơi [Eb]nào[F#]Đằng sau đốm lửa [Eb]nhỏ dạo quanh đầu [G]thuốc đang [Eb]cháy[F#]Người đàn ông dịu [Eb]dàng hằng đêm tôi [G]vẫn mơ [Eb]về[F#]Dù đời không công [Eb]bằng dù tình yêu [G]cótàn [Eb]phế(Chorus)Những [E#m]đau thương trên [Em]trần thếSẽ hòa [F#]tan (sẽ hòa tan) trong ấp [Eb]ôm nhẹ nhàngHỡi [E#m]con tim chưa [Em]hề biết yêu là [F#]gì [Eb] Hỡi [E#m]cơn giông từ [Em]Thượng đếXin đừng [F#]mang (xin đừng mang), xin [Eb]chớ ban trừng phạtlên những [E#m]người đàn ông dịu [Em]dàng của [F#]tôi [Eb](Interlude)[F#] [Eb] [G] [Eb][F#] [Eb] [G] [Eb](Xin đừng mang, xin đừng mang)(Verse 2)[F#]Người đàn ông dịu [Eb]dàng của tôi đang [G]trốn nơi [Eb]nào[F#]Đằng sau đốm lửa [Eb]nhỏ dạo quanh tàn [G]thuốc còn [Eb]cháy[F#]Đằng sau nắm tay [Eb]chạy sượt qua gò [G]má ai [Eb]gầy[F#]Đằng sau tiếng chửi [Eb]thề chở che điều [G]không nhìn [Eb]thấy(Chorus)Những [E#m]đau thương trên [Em]trần thếSẽ hòa [F#]tan (sẽ hòa tan) trong ấp [Eb]ôm nhẹ nhàngHỡi [E#m]con tim chưa [Em]hề biết yêu là [F#]gì [Eb] Hỡi [E#m]cơn giông từ [Em]Thượng đếXin đừng [F#]mang (xin đừng mang), xin [Eb]chớ ban trừng phạtlên những [E#m]người đàn ông dịu [Em]dàng của [F#]tôi [Eb](Solo)[Dm] [Em] [F#] [Eb][Dm] [Em] [F#] [Eb](Chorus)Hỡi [E#m]cơn giông từ [Em]Thượng đếXin đừng [F#]mang (xin đừng mang), xin [Eb]chớ ban trừng phạtlên những [E#m]người đàn ông dịu [Em]dàng của[D#maj7]người đàn ông tệ [Em]bạc của[E#m]người đàn ông dịu [Em]dàng trênthế [E#m]gian [Em] [F#] [Eb][E#m] [Em] [Db]⠀ Sáng tác: