Xin Đừng Nói Yêu Tôi

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [A]
Tôi xin trả [Bbm] lại người
Một chuyện tình [A#m] gian dối
Tôi xin trả [E7] lại người
Tình yêu nơi [Bbm] đầu môi
Tôi xin trả [Bbm] lại người[C]
Cuộc tình không [Cb] đoạn cuối [A#m]
Lời hẹn hò [E7] xa xôi,
Lời gian dối [Bbm] mà thôi
Người [Bbm] yêu ơi, xin [Ab] người
Đừng nói [A#m] yêu tôi !
Người [E7] yêu ơi, xin lòng
Người đừng [Bbm] gian dối ! [Ab]
Người [Bbm] yêu ơi,
Bây [Ab] giờ tình đã [A#m] đổi ngôi
Người [E7] yêu ơi,
Bây giờ người đã [Bbm] phụ tôi !
Tôi xin trả [Bbm] lại người
Một cuộc tình [A#m] cay đắng
Tôi xin [E7] trả lại người
Tình yêu phai [Bbm] màu xanh
Tôi xin trả [Bbm] lại người[C]
Cuộc tình xa [Cb] tầm với[A#m]
Còn lại gì [E7] cho tôi
Niềm cay đắng [Bbm] mà thôi
Người [Bbm] yêu ơi, xin [Ab] người
Đừng nói [A#m] yêu tôi !
Người [E7] yêu ơi, xin lòng
Người đừng [Bbm] gian dối ! [Ab]
Người [Bbm] yêu ơi,
Bây [Ab] giờ tình đã [A#m] đổi ngôi
Người [E7] yêu ơi,
Bây giờ người đã [Bbm] phụ tôi !
⠀⠀

Bình luận