icon music Ảnh nghệ sĩ Mẹ Việt Nam ơi
Mẹ Việt Nam ơi Mẹ Việt Nam [D#]ơi chúng [B7]con vẫn còn [D#]đâyMẹ Việt Nam ơi chúng [B7]con vẫn còn [D#]đâyNhững đứa [Bb]con [Cb]bầu nhiệt huyết dâng [Db]đầy[Bb]Mang giòng [B7]họ của Lê Lý Nguyễn [D#]TrầnMẹ mặc cho con vải [B7]thô áo màu [D#]lamMẹ dưỡng nuôi con giòng [B7]sữa Bắc Trung [D#]NamCon của [Bb]mẹ [Cb]đều một giống da [Db]vàng[Bb]Quyết một [B7]lòng diệt hết lũ tham [D#]tànTrên đầu [D]voi rạng ngời vung ánh thépGái Triệu [G#]Trưng bồ liễu chống xâm [D]lăngHé môi [Bbm]cười nghe tiếng [G#]sóng Bạch ĐằngGươm Hưng Đạo như rồng tiên vùng [D]vẫyVượt Trường [G#]Sơn, Nguyễn Huệ, Bắc Bình [D]VươngQuyết một [Bbm]lòng đi giữ vững quê [Abm]hươngVà còn [G#]nữa con của mẹ toàn danh [D]tướngLòng mẹ [B7]vui hãnh diện với đàn [D]conNhưng mẹ [D]ơi giờ [Bbm]đây sao mẹ [D]khóc?Hai vai [Ab]gầy run [Fb]rẩy nát tâm [B7]canMẹ lòng [D]đau thương [C]xót cảnh lầm [Bbm]than[Ab]Áo nâu [B7]nghèo mẹ rách để phơi [D]thânMột đàn con rồi quên [Bbm]ơn mẹ nuôi [D]dưỡngSúng đạn [Ab]cày tan [F#7]nát luống quê [G#]hươngLệ hồng [D]pha Bến [C]Hải nước tràn [Bbm]dângXót xa [B7]nhiều phương Bắc lẫn phương [D]NamNhưng mẹ [D]ơi mẹ đừng than khóc nữa!Vì chúng [B7]con tuổi trẻ vẫn còn [D]đâyChúng con [Bbm]nguyện cùng ra sức đắp [G#]xâyQuê hương mình trong tự do ấm [D]noXin mẹ yêu mẹ đừng than khóc nữa!Vì chúng [G#]con tuổi trẻ vẫn còn [D]đâyChúng con [Bbm]nguyện cùng ra sức đắp [Abm]xâyChúng con [B7]nguyện đi dựng lại quê [D]hươngMẹ Việt Nam [D]ơi chúng [B7]con vẫn còn [D]đâyMẹ Việt Nam [B7]ơi chúng con vẫn còn đâyKhông phản bội giòng sữa [Bbm]thơm nuôi [D]đưỡng⠀⠀ Sáng tác: Hoàng Phong Linh , Nguyễn Ánh 9