Làm sao tôi biết

Điệu: Điệu Slow Rock
Tone: [Fm]
Làm [D#] sao tôi biết [Am7] được người tôi [D#] yêu nơi [G#] đâu
Mười [F#m7b5] năm ta yêu nhau mà [A#] tình không mai [B7] sau
Làm [D#] sao tôi biết [Am7] được người [D#] yêu tôi ra [G#] sao
[F#m7b5] không mong thương đau tình [B7] yêu vẫn bạc [D#] màu. [B7]
Cuộc tình ngày [D#] đó chất ngất em [Am7] mang niềm tin [Gmaj7] thiết tha
Cuộc tình lìa [F#m7b5] xa nước mắt trên [Em] môi cuồng điên xót [B7] xa
[D#] nhớ [Cb] nhưng sao muốn [Cmaj7] quên dù [Bb] muốn [Em/G] nhưng sao vẫn [F#7] thôi
Em [Bb] sẽ quên tình [F#m7b5] tôi, em [Bb] sẽ quên tình [F#m7b5] tôi.
[Cb] Cuộc tình ngày [F#] đó chất ngất em [Cm7] mang [F7] niềm tin thiết [Bbmaj7] tha
Cuộc tình lìa [Am7b5] xa nước mắt trên [G#m] môi cuồng điên xót [Cb] xa
Lời [F#] hứa [Em] như mây vẫn [Ebmaj7] trôi lời [G] dối [A#m] gian trên nét [Adim] môi
Em [D7] đã quên tôi [F#] rồi.
Làm [F#] sao tôi biết [G] được người tôi [B#] yêu nơi [F#] đâu
Thời [Am7b5] gian trôi qua [Cb] mau và tình yêu tan [D7] theo
Làm [F#] sao tôi biết [G] được người yêu [B#] tôi ra [F#] sao
Làm [Am7b5] sao tôi biết [Cb] được tình [G#m] tôi [D7] sẽ thế [F#] nào.⠀⠀

Bình luận