icon music Ảnh nghệ sĩ biển vắng
biển vắng 1. Chiều [Bb] nay không có [Db] em thôi [D#] về điTại [E7] sao không [Bb] nói chi em lại [D#] điBiển [D7] vắng đêm hoang khi [Gm7] chiều tànLòng [F#m7] nhớ xôn xao yêu [B7] muộn màngĐèn [Bb] khuya em đã [B7] đi xa mãi [D#] mãiChiều [F#m7] nay mưa nhớ [B7] em thu [D#] vừa sangTình [E7] yêu không dối [Bb] gian sao [D#] vội tanCòn [D7] đó dung nhan em [Gm7] muộn phiềnCòn [F#m7] đó môi hôn trong [B7] bàng hoàngĐời [Bb] tôi không có [B7] em thôi [D#] về điĐK: [E7] Chiều về cơn say đêm nay chất [Bb] ngất cô đơn vì em[D7] Lạnh lùng mưa rơi trên môi nước [Db] mắt khóc cho đời [Gmaj7] em[Cdim] Cuộc tình [B7] bơ vơ như mơ thức [F#m7] giấc mãi trong đời ta[D#] Người đã ra [C#m7] đi, tình [C7] đã chia [B7] xa[E7] Chiều về cơn say đêm nay chất [Bb] ngất cô đơn vì em[D7] Lạnh lùng mưa rơi trên môi nước [Db] mắt khóc cho đời [Gmaj7] em[Cdim] Cuộc tình [B7] bơ vơ như mơ thức [F#m7] giấc mãi trong đời ta[D#] Người đã ra [C#m7] đi,[B7] tình đã nhạt [D#] nhòa2. Chiều [Bb] nay không có [Db] em thôi [D#] về điTại [E7] sao không [Bb] nói chi em lại [D#] điBiển [D7] vắng đêm hoang khi [Gm7] chiều tànLòng [F#m7] nhớ xôn xao yêu [B7] muộn màngĐèn [Bb] khuya em đã [B7] đi xa mãi [D#] mãiChiều [F#m7] nay mưa nhớ [B7] em thu [D#] vừa sangTình [E7] yêu không dối [Bb] gian sao [D#] vội tanCòn [D7] dấu chân xưa trên [Gm7] đường vềCòn [F#m7] nỗi cô đơn trong [B7] tận cùngĐời [Bb] tôi không có [B7] em thôi [D#] về điMùa [C7] thu xưa đã [B7] chết [F#m7] về [B7] đi [D#] em⠀ Sáng tác: Đăng Khánh