Con đường tôi về

Điệu: Điệu Ballad
Tone: [G#]
Con đường tôi [Db] về, còn lá me [A#] xanh
Còn dòng sông [D7] nhỏ, êm đềm uốn [Db] quanh
Còn em thơ [D#] nhìn, ánh mắt lạc [A#] loài
Manh áo rách vai, cợt đùa với [Db] da
Sáng trong bầu [D7] trời, mầu da sạm [Db] tối [D7]
Con đường tôi [Db] về, rực nắng ban [Bb] mai
Còn hàng hoa [D7] đỏ, mùa hè thắm [Db] tươi
Còn em ngày [D#] nào, áo trắng thẹn [A#] cười
Nay đã vào [D7] đời, nụ hồng lả [Db] lơi
Phong sương dạn [D7] dầy, tuổi xuân đoạ [Db] đầy
Khi tôi [D#] về, tình quê hương ngạt [A#] ngào
Khi tôi [Bb] về, lòng yêu thương dạt [D7] dào
Kỷ niệm xưa năm nào, đầy vơi trong tim [B#] đau [D7]
Khi tôi [D#] về, nhìn dân tôi ngỡ [A#] ngàng
Khi tôi [Bb] về, nhìn [G] quê hương điêu [Db] tàn
Nhìn tuổi thơ nghèo [D7] nàn, nuôi đời trong [Db] dối gian [Cb]
Con đường tôi [Db] về, còn tiếng chim [A#] ca
Còn hàng phố [D7] nhỏ, nhập nhoà bóng [Db] ma
Còn anh mệt [D#] nhoài, trên đôi nạng [A#] gỗ
Trên chiếc xe [Db] lô, lê giữa chợ [Bb] đời
Nuôi thân khô [D7] cằn, giọt mồ hôi [B#] rơi [Cb]
Con đường tôi [Db] về, còn đó như [Bb] xưa
Nhưng người năm [D7] cũ, là xác chưa [Db] đưa
Cha về tử [D#] tù, đau thương hao [D7] mòn
Mẹ quê gầy còm, mong manh áo [A#]
Vá được áo [D7] đời, hồn rách tả [Db] tơi⠀⠀

Bình luận