icon music Ảnh nghệ sĩ Bóng cũ chiều mưa
Bóng cũ chiều mưa 1. Ngoài [Db] kia mưa đang rơi buồn [Bb] ơi sao lại [Cb] tớiNhìn [D#] bóng nước ngả [A#m] nghiêng Theo dòng [D#] mưa nghe chơi [A#] vơi[Bb] Tiếng mưa nhè [Cb] nhẹ trong hoang [A#] vắng[Bb] Như tiếng lòng [D7] ai gọi cố [Db] nhânNgoài [Db] kia mưa không ngưng sầu [Bb] ơi sao mở [Cb] lốiNhìn [D#] chiếc bóng lẻ [A#m] loi Theo dòng [D#] mưa nghe buông [A#] lơi[Bb] Bóng ai mờ [Cb] dần trong mưa [A#] gió[Bb] Ngỡ là hình bóng [D7] cũ chiều [Db] mưaĐK: Chiều [A#] xưa thành phố [B7] đẫm trong [D#] mưaMưa [Bb] rời mềm ướt mái tóc [D#] thề Mình [A#] ai đứng đợi dưới tàn [Cb] cây[Bb] Tình ngập hồn [D7] ai men tình [Db] đầyTình ngập hồn [Db] ai cơn mưa [A#m] đông [D#] Mưa như muốn vỡ cả dòng [A#] `sôngSông [Bb] buồn lạnh lẽo phơi màu [Cb] biếcNhư [D7] ai hờ hững mối tình [Db] ai2. Nhìn mưa nghe bơ [Db] vơ lòng [Bb] lâng lâng nỗi [Cb] nhớNghìn [D#] bóng nước vỡ [A#m] tan Theo [D#] dòng mưa loang trên [A#] sân[Bb] Nước trôi hững [Cb] hờ năm [A#] tháng[Bb] Ai có bao [D7] giờ nhớ [Db] đến ai Ngoài [Db] kia mưa thôi rơi tình [Bb] xưa như là [Cb] mớiCòn [D#] nhớ thế mới [A#m] hay Trong lòng [D#] vương vương thương [A#] yêu[Bb] Biết bao mùa [Cb] lạnh trong cô [A#] lẻ[Bb] Mơ hoài hình [D7] bóng cũ [Db] chiều xưa⠀⠀ Sáng tác: Lê Tín Hương