Trăng khát

Điệu: Điệu Blues
Tone: [E7]
Vầng trăng em ấp buộc làn tóc [E7] mây
Hồn thu se buốt lặng say hương [C7] nồng
[Bm] Mắt người rộng mãi như một dòng [Emaj7] sông
[Bm7] Bơi chèo lặng lẽ sâu rộng mắt [C7] em.
[E7] Hát một giấc [Am7] mơ xưa
[Em] Hát một cánh [Bm7] hoa trôi [E7]
Lãng [F#aug] du kiếp [Em7] người
[E7] Em đẹp như vầng trăng [A7]
Vầng trăng gọi [Fmaj7] thu vầng trăng [Em7] khát
[C#m7] Em đẹp như dòng sông [F#m7]
Dòng sông chờ [Fmaj7] mong dòng sông [E7] hát [Fmaj7]
Gọi [Em7b5] anh, đợi [E7] anh

Bình luận