icon music Ảnh nghệ sĩ Chuồn chuồn ớt
Chuồn chuồn ớt Intro [Bbm] [Cb] [Bbm][Bbm] [Cb] [C] [A#m] [D] [Em] [Db] [Bbm]=========================[Bbm]Chuồn chuồn ớt, trưa hè [Ab]nóng bức, bắt đem cắn [D]rốn tập [Ab]bơi!Chuồn chuồn [Cb]kim, mắt lim [Dm6]dim, đậu trên cây [Db]Ngô.Luống ngô em [Bbm]trồng, luống khoai em [Ab]trồng, đồng em [A#m]xanh mơn [Dm6]man mơn [D]man. [C]Ngước lên nhìn trời, [C]khói bếp bay lên nhà [Cb]ai.Từng giọt mồ hôi [A#m]rơi, từng hạt mưa rơi [Dm6]rơi.Sầm sập sầm [D]sập em mong anh [Bbm]về![Bbm] [Cb] [Bbm][Bbm]Chuồn chuồn ớt, trưa hè [Ab]nóng bức, bắt đem cắn [D]rốn tập [Ab]bơi!Chuồn chuồn [Cb]kim, mắt lim [Dm6]dim, đậu trên cây [Db]Ngô.Luống ngô em [Bbm]trồng, luống khoai em [Ab]trồng, đồng em [A#m]xanh mơn [Dm6]man mơn [D]man. [C]Ngước lên nhìn trời, [C]khói bếp bay lên nhà [Cb]ai.Từng giọt mồ hôi [A#m]rơi, từng hạt mưa rơi [Dm6]rơi.Sầm sập sầm [D]sập em mong anh [Bbm]về![Em] [Db] [Bbm]Trời cho em [Bb]may mắn, trời cho em [Em]xinh. Trời cho em [Bb]đứng một [Em]mình.Một mình em [Bb]ra ngõ, một mình em [Em]xem, xem đàn chuồn chuồn [Db]bay,xem đàn chuồn chuồn [Bb]lượn .. ối [Db]a[Db]"Chuồn bay thấp trời mưa, chuồn bay cao trời nắng, chuồn bay vừa, chuồn bay vừa ".Đợi [Bbm]anh. [Em] [Db] [Bbm]Trời cho em [Bb]may mắn, trời cho em [Em]xinh. Trời cho em [Bb]đứng một [Em]mình.Một mình em [Bb]ra ngõ, một mình em [Em]xem, xem đàn chuồn chuồn [Db]bay,xem đàn chuồn chuồn [Bb]lượn .. ối [Db]a[Db]"Chuồn bay thấp trời mưa, chuồn bay cao trời nắng, chuồn bay vừa, chuồn bay vừa ".Đợi [Bbm]anh. ⠀⠀ Sáng tác: Lê Minh Sơn