Khi có chàng (Je ne suis que de l'amour)

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Gm]
Tone chuan la Abm. Capo 1 choi Gm
===
1. [Gm] Nhiều đêm yêu đương
Ôi! Nồng thắm, mơ thấy thiên đàng
Lòng đang yêu, dù biết chàng đã không [F] thật lòng
Vì đời thấy [Gm] tươi đẹp khi có [D7] chàng [Gm]
2. Dù chàng đôi lúc đã [Gm] hờ hững, không xót thương gì
Dù chàng nhiều khi đã tàn nhẫn, em [F] vẫn không màng
Vì đời thấy [Gm] tươi đẹp khi có [D7] chàng [G]
(Vì ta đã [Gm] chàng yêu suốt [D7] đời [G] )
ĐK: [G] Lòng em yêu chàng, yêu [D7] say đắm
Tình em yêu chàng, tình [Em] nồng thắm
[C] Tình ngây ngất trong em [D7] dạt dào tràn [G] dâng
Lòng em yêu chàng, yêu [D7] say đắm
Tình yêu muôn đời, tình [Em] dâng hiến
[C] Tình đã khiến em [D7] quên muộn phiền ( [Gm] trong đời)
3. [Gm] Dù cho gian khó vẫn theo những ước muốn của chàng
Vì chàng được vui đớn đau vẫn luôn hè [F] môi cười
Vì ta đã [Gm] chàng yêu suốt [D7] đời
------------------
1. Il me traite certains [Gm] jours comme une reine
Il m'a dit oeil de velours mais je [F] t'aime
Et je suis [Gm] heureuse avec [D7] lui
2. Il me parle aussi [Gm] parfois comme à son chien
Il me fait mal, il me bat mais je [F] reviens
Car je suis [Gm] heureuse avec [D7] lui
Refrain 1: [G] Je ne suis que de [D7] l'amour
C'est ma seule [Em] vérité
[C] Je n'ai plus de li- [D7] berté qu'ai- [G] mer
Je ne suis que de [D7] l'amour
Je suis faite pour [Em] donner
[C] Je n'ai rien à de- [D7] mander [Gm]
3. Je n'obéis qu'à [Gm] sa lo qu'à son désir
Je ferais n'importe quoi pour son [F] plaisir
Ce qui [Gm] vient de lui: c'est ma [D7] vie
Refrain 2: [G] Je ne suis que de [D7] l'amour
Un instant d'é- [Em] ternité
[C] Il peut jouer à vo- [D7] lonté de [Bb] moi
Change key up 1½ tone to [Bb] ----------
Je ne suis que de [F] l'amour
C'est ma seule [Gm] vérité
[Eb] Je n'ai plus de liberté [F7] qu'ai- [Bb] mer
Je ne suis que de [F] l'amour
C'est ma seule [Gm] vérité
[Eb] Je n'ai plus de [F] liberté qu'ai- [Bb] mer
Je ne suis que de [F] l'amour
C'est ma seule [Gm] vérité
[Eb] Je n'ai plus de liberté [F7] qu'ai- [Bb] mer

Bình luận