Khi có chàng (Je ne suis que de l'amour)

Điệu: Điệu Blues
Tone: [Abm]
1. [F#] Nhiều đêm yêu đương
Ôi! Nồng thắm, mơ thấy thiên đàng
Lòng đang yêu, dù biết chàng đã không [Em] thật lòng
Vì đời thấy [F#] tươi đẹp khi có [D7] chàng [F#]
2. Dù chàng đôi lúc đã [F#] hờ hững, không xót thương gì
Dù chàng nhiều khi đã tàn nhẫn, em [Em] vẫn không màng
Vì đời thấy [F#] tươi đẹp khi có [D7] chàng [Db]
(Vì ta đã [F#] chàng yêu suốt [D7] đời [Db] )
ĐK: [Db] Lòng em yêu chàng, yêu [D7] say đắm
Tình em yêu chàng, tình [D#] nồng thắm
[A#] Tình ngây ngất trong em [D7] dạt dào tràn [Db] dâng
Lòng em yêu chàng, yêu [D7] say đắm
Tình yêu muôn đời, tình [D#] dâng hiến
[A#] Tình đã khiến em [D7] quên muộn phiền ( [F#] trong đời)
3. [F#] Dù cho gian khó vẫn theo những ước muốn của chàng
Vì chàng được vui đớn đau vẫn luôn hè [Em] môi cười
Vì ta đã [F#] chàng yêu suốt [D7] đời
------------------
1. Il me traite certains [F#] jours comme une reine
Il m'a dit oeil de velours mais je [Em] t'aime
Et je suis [F#] heureuse avec [D7] lui
2. Il me parle aussi [F#] parfois comme à son chien
Il me fait mal, il me bat mais je [Em] reviens
Car je suis [F#] heureuse avec [D7] lui
Refrain 1: [Db] Je ne suis que de [D7] l'amour
C'est ma seule [D#] vérité
[A#] Je n'ai plus de li- [D7] berté qu'ai- [Db] mer
Je ne suis que de [D7] l'amour
Je suis faite pour [D#] donner
[A#] Je n'ai rien à de- [D7] mander [F#]
3. Je n'obéis qu'à [F#] sa lo qu'à son désir
Je ferais n'importe quoi pour son [Em] plaisir
Ce qui [F#] vient de lui: c'est ma [D7] vie
Refrain 2: [Db] Je ne suis que de [D7] l'amour
Un instant d'é- [D#] ternité
[A#] Il peut jouer à vo- [D7] lonté de [B#] moi
Change key up 1½ tone to [B#] ----------
Je ne suis que de [Em] l'amour
C'est ma seule [F#] vérité
[Dm] Je n'ai plus de liberté [F7] qu'ai- [B#] mer
Je ne suis que de [Em] l'amour
C'est ma seule [F#] vérité
[Dm] Je n'ai plus de [Em] liberté qu'ai- [B#] mer
Je ne suis que de [Em] l'amour
C'est ma seule [F#] vérité
[Dm] Je n'ai plus de liberté [F7] qu'ai- [B#] mer⠀⠀