Khi Em Thoáng Qua Đời Tôi

Điệu: Điệu Rhumba
Tone: [D#]
Khi em thoáng qua đời [D#] tôi
Là bao lần trời [Bb] giông bão về
Khi em thoáng qua đời [Cb] tôi
Làm tơi bời nghìn thu [Db] lá vàng.
Khi em khắc sâu hồn [D#] tôi
Dòng nhạc tình nhiều [Bb] khi rã rời
Khi em đã xa lòng [Cb] tôi
Từng cung sầu tràn dâng [Db] chơi vơi.
Khi em thoáng qua đời [D#] tôi
Để lại nỗi đau [Bb] vội
Khi em đã quên cuộc [Cb] vui
Còn sợi nắng u [Db] hoài
Héo trong [B7] tôi tiếng than [D#] dài.
ĐK:
Thời yêu thương [Bb] cũ em còn giữ [Cb]
Trong lòng sánh đôi cành [Db] lá khô vàng héo [D#]
Còn mình tôi [Cb] chút thương cùng nhớ [B7]
Hẹn ngày cuối trao mùi [D#] hương dĩ vãng.
Thì đành buông [Bb] mãi theo ngày tháng [Cb]
Cho từng vết thương tìm [Db] đến không bờ bến [D#]
Vì lần em [Bb] thoáng qua đời tôi [Cb]
Như một giấc đầy [A#] vơi
Bao nghiệt [Bb] ngã [B7] khi người [D#] xa. ⠀⠀

Bình luận