icon music Ảnh nghệ sĩ Nỗi đau nhân gian
Nỗi đau nhân gian Dịch lại tràn [D#] lan bao ngày qua sống trong điêu tànMưa [A#m] chiều nắng sớm khi trời sang [Cb] thu giữa tiết Vu [A#m] LanMẹ già miền [D#] quê thương đàn con tháng năm xa nhàĐời trai rong [Bbm] ruổi nổi [A#m] trôi phận người tha [D#] hươngMong ước đời luôn bình [A#] yên kiếp hiếu [A#m] đạo phụng dưỡng mẹ [D#] hiền.Nào ngờ giờ [D#] đây biển đời dâng con sóng đọa đàyPhận [A#m] nghèo thêm khổ con đường mưu [Cb] sinh đã quá chua [A#m] cayHẹn mùa Vu [D#] Lan sẽ về thăm chúc phúc mẹ giàDịch gieo tang [Bbm] tóc nhớ [A#m] thương ngàn dặm quê [D#] hươngVan vái trời cao dùm [A#] thương xua tan [A#m] dịch đời hết đoạn [D#] trường.Đời nhiều phong [D#] ba những ngày qua lắm nỗi đoạn trườngDịch [A#m] tràn lan bốn phương trời gieo [Cb] bao tang tóc thê [A#m] lươngPhận người tha [D#] phương dắt dìu nhau kín những con đườngTìm về quê [Bbm] xa nắng [A#m] sương dặm trường đau [D#] thươngBao cảnh biệt ly người [A#] ơi kiếp nhân [A#m] sinh chìm giữa vô [D#] thường.Lạy mẹ Quan [D#] Âm thương trần gian sống giữa mê lầmNhưng [A#m] lòng tôn kính hiếu đạo ngàn [Cb] năm vẫn mãi không [A#m] vơiPhận người nhỏ [D#] nhoi chỉ thầm mong cuộc sống yên lànhMẹ ơi xin [Bbm] cứu chúng [A#m] sanh vượt cơn nguy [D#] khốnHết cảnh dịch lan lầm [A#] than cho phận [A#m] người hạnh phước sinh [D#] tồn.CẢI LƯƠNG:Cho cả thế gian bình an vạn phúcCho người Việt Nam được sung túc an lànhGieo chi thống khổ triền miênVượt qua bão lũ dịch liền tràn lanMẹ con chồng vợ lìa tanTrời cao bao nỡ gieo chi đoạn trường.⠀ Sáng tác: Thái Hùng
icon music Ảnh nghệ sĩ Nỗi đau nhân gian
Nỗi đau nhân gian Dịch lại tràn [D#] lan bao ngày qua sống trong điêu tànMưa [A#m] chiều nắng sớm khi trời sang [Cb] thu giữa tiết Vu [A#m] LanMẹ già miền [D#] quê thương đàn con tháng năm xa nhàĐời trai rong [Bbm] ruổi nổi [A#m] trôi phận người tha [D#] hươngMong ước đời luôn bình [A#] yên kiếp hiếu [A#m] đạo phụng dưỡng mẹ [D#] hiền.Nào ngờ giờ [D#] đây biển đời dâng con sóng đọa đàyPhận [A#m] nghèo thêm khổ con đường mưu [Cb] sinh đã quá chua [A#m] cayHẹn mùa Vu [D#] Lan sẽ về thăm chúc phúc mẹ giàDịch gieo tang [Bbm] tóc nhớ [A#m] thương ngàn dặm quê [D#] hươngVan vái trời cao dùm [A#] thương xua tan [A#m] dịch đời hết đoạn [D#] trường.Đời nhiều phong [D#] ba những ngày qua lắm nỗi đoạn trườngDịch [A#m] tràn lan bốn phương trời gieo [Cb] bao tang tóc thê [A#m] lươngPhận người tha [D#] phương dắt dìu nhau kín những con đườngTìm về quê [Bbm] xa nắng [A#m] sương dặm trường đau [D#] thươngBao cảnh biệt ly người [A#] ơi kiếp nhân [A#m] sinh chìm giữa vô [D#] thường.Lạy mẹ Quan [D#] Âm thương trần gian sống giữa mê lầmNhưng [A#m] lòng tôn kính hiếu đạo ngàn [Cb] năm vẫn mãi không [A#m] vơiPhận người nhỏ [D#] nhoi chỉ thầm mong cuộc sống yên lànhMẹ ơi xin [Bbm] cứu chúng [A#m] sanh vượt cơn nguy [D#] khốnHết cảnh dịch lan lầm [A#] than cho phận [A#m] người hạnh phước sinh [D#] tồn.CẢI LƯƠNG:Cho cả thế gian bình an vạn phúcCho người Việt Nam được sung túc an lànhGieo chi thống khổ triền miênVượt qua bão lũ dịch liền tràn lanMẹ con chồng vợ lìa tanTrời cao bao nỡ gieo chi đoạn trường.⠀ Sáng tác: Thái Hùng