icon music Ảnh nghệ sĩ Đời không như là mơ
Đời không như là mơ 1. [Bb] Đêm kia em nằm [A#] mơ, mơ thấy [Eb] anh lìa xa cuộc [Bb] đờiAnh đi anh bỏ [A#] em, không gửi [Db] lại một lời trăn [A#] trối[Em] Em khóc [Db]như trời [Bb] mưa, [Eb] em khóc [Db]như trời [A#] mưa[Bb] Ôi tiếc thương, kỷ niệm kể mấy cho [D] vừaDK. Hôm [Bb] sau, em [Db] sang nhà anh tìm [Bb] anhHôm [Bbm] sau, cây soan ngoài hiên còn [Eb] xanhAnh còn ở [Bb] đó, như [Db] tình em còn muôn [Bb] thuởDẫu [A#] vừa nghe chuyện nằm [Eb] mơAnh vẫn cho [Db] đời không như là [Bb] mơ [Db][Bb][Db][Bb]Đêm sau em nằm [A#] mơ, mơ thấy [Eb] anh vừa quên tình [Bb] nàyAnh đi anh phụ [A#] em, đang giữa cuộc [Db] đời đầy ngang [A#] trái[Em]Cho đến [Db]muôn ngàn [Bb] sau, [Eb] em biết [Db]tin vào [A#] đâuKhi trái [Bb] tim bùi ngùi từ mối duyên [E7] đầu(DK) (Giang Tau)[Bb] Đời không như là [Db] mơNên đời [D#] thường giết chết mộng [Bb] mơ[Bb] Đời không như là [Db] mơNên đời [D#] thường giết chết mộng [Bb] mơĐêm qua em nằm [A#] mơ, mơ thấy [Eb] cây mọc xanh đường [Bb] làngCây thi nhau nở [A#] hoa, hoa đón [Db] chào một trời tươi [A#] sáng[Em] Anh bước [Db]trên đường [Bb] hoa, [Eb] em bước[Db] trên đường [A#] hoa[Bb] Anh cưới em vào một ngày nắng chan [D] hoàHôm [Bb] sau, em [Db] sang nhà anh tìm [Bb] anhHôm [Bbm] nay, cây xoan ngoài hiên còn [Eb] xanhAnh rời nơi [Bb] đó, viết [Db] vội mấy lời ngoài [Bb] ngõNhắc [A#] về câu chuyện nằm [Eb] mơAnh vẫn cho [Db] đời không như là [Bb] mơ(DK) (Giang Tau)[Bb] Đời không như là [Db] mơNên đời [D#] thường giết chết mộng [Bb] mơ[Bb] Đời không như là [Db] mơNên đời [D#] thường giết chết mộng [Bb] mơ⠀⠀ Sáng tác: Trầm Tử Thiêng