icon music Ảnh nghệ sĩ 5 10 15 20
5 10 15 20 5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30Ký túc [Bbm]buồn lắm em [A#m]ơinửa đêm gãi [D]ghẻ mà như là gảy [Bbm]đànHắc [Bbm]lào là bệnh ngoài [A#m]daphải bôi i [D]ôt mà pha với [Bbm]cồnThương [Bbm]chàng nàng mới hỏi [A#m]thămnàng mua thuốc [D]DEP về bôi cho [Bbm]chàng5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30Thúy [Bbm]Kiều là chị thúy [A#m]vânăn no tắm [D]mát, ra sân mà đọ [Bbm]đùiđùi [Bbm]kiều vừa trắng lại vừa [A#m]tođùi vân tuy [D]nhỏ, nhưng mà lắm [Bbm]lông5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30yêu [Bbm]em, a dắt em vào ca [A#m]binvào ca [D]bin, anh bóp còi bin [Bbm]binyêu [Bbm]em, a dắt em lên bờ [A#m]đêlên bờ [D]đê, anh biến thành con [Bbm]dêyêu [Bbm]em a dắt em lên tầng [A#m]2lên tầng [D]2, 2 đứa mình lai [Bbm]raiyêu [Bbm]em, anh dắt e lên tầng [A#m]3lên tầng [D]3, a biến thành con [Bbm]mayêu [Bbm]em, a dắt em lên tầng [A#m]tưlên tầng [D]tư, 2 đứa mình rất [Bbm]hư5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30ai [Bbm]ơi, chớ lấy chồng [A#m]gầynửa đêm thức [D]giấc tưởng mình ôm [Bbm]câyai [Bbm]ơi chớ lấy chồng [A#m]gùđến khi nó [D]chết quan tài chữ [Bbm]U5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30cái [Bbm]giường, có 9 cái [Bn]chân4 chân dưới [D]đất, 5 chân trên [Bbm]giườngcái [Bbm]giường có 4 cái [A#m]chânnửa đêm cót [D]két còn 3 chân [Bbm]giườngcái [Bbm]giường còn 3 cái [A#m]chânnửa đêm cót [D]két còn 2 chân [Bbm]giườngcái [Bbm]giường, còn 2 cái [A#m]chânnửa đêm cót [D]két, còn lại 1 [Bbm]châncái [Bbm]giường, còn 1 cái [A#m]chânnửa đêm cót [D]két, vẫn còn 1 [Bbm]chân5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30chưa [Bbm]đi chưa biết sài [A#m]gònđi r mới [D]biết ko còn 1 [Bbm]xuchưa [Bbm]đi chưa biết tân [A#m]kìđi r mới [D]biết gái lì hơn [Bbm]trâuchưa [Bbm]đi chưa biết diễn [A#m]châuđi r mới [D]biết ruồi bâu đầy [Bbm]người5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30chưa [Bbm]đi chưa biết cửa [A#m]ôngđi r mới [D]biết toàn mông với [Bbm]giòchưa [Bbm]đi chưa biết cửa [A#m]lòđi r mới [D]biết toàn giò với [Bbm]mông5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30chưa [Bbm]đi chưa biết đồ [A#m]sơnđi r mới [D]biết không hơn là đồ [Bbm]nhàđồ [Bbm]nhà bằng cái lá [A#m]đađồ sơn bằng [D]cái bàn là liên [Bbm]xô5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30anh [Bbm]đi công tác [A#m]plâyku dài dằng [D]dặc đêm ngày nhớ [Bbm]emthu [Bbm]đi để lại lá [A#m]vànganh đi để [D]lại cho nàng thằng [Bbm]kumùa [Bbm]thu nối tiếp mùa [A#m]thuthằng ku nối [D]tiếp thằng ku mà ra [Bbm]đời5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30chồng [Bbm]người đánh bắc dẹp [A#m]đôngchồng em ngồi [D]bếp giương cung mà bắn [Bbm]ruồivợ [Bbm]người khuya sớm tào [A#m]tầnvợ em vừa [D]dốt vừa đàn lại vừa [Bbm]nguước [Bbm]gì em biến thành [A#m]xôicòn anh là [D]gà anh ngồi lên [Bbm]xôiước [Bbm]gì em biến thành [A#m]cauđể anh là [D]bẹ ôm cau cả [Bbm]ngày5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30thịt [Bbm]gà phải có lá [A#m]chanhđàn ông là [D]phải sở khanh đôi ba [Bbm]lầncon [Bbm]bò, có 1 cái [A#m]nguđàn ông 1 [D]vợ là ngu hơn [Bbm]bò5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30bánh [Bbm]mì phải có ba [A#m]têbàn bà là [D]phải có dê ở trong [Bbm]ngườiyêu [Bbm]em không biết để [A#m]đâuđể trong nòng [D]súng lâu lâu a bóp [Bbm]còyêu [Bbm]em ko biêt để [A#m]đâuđể trong lỗ [D]mũi lâu lâu a hắt [Bbm]xì5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30bướm [Bbm]đồng động đến là [A#m]baybướm nhà động [D]đến lăn quay ra [Bbm]giườngchim [Bbm]đồng động đến là [A#m]baychim nhà động [D]đến càng ngày nó càng [Bbm]to5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]30qua [Bbm]cầu cầu bắc qua [A#m]sôngcầu tre lắc [D]lẻo gập gềnh mà khó [Bbm]đikhó [Bbm]đi a dắt bé [A#m]đia đi bộ [D]đội bé đi mà lấy [Bbm]chồnglấy [Bbm]chồng từ thuở [A#m]13anh chê bé [D]nhỏ bé chưa mà biết [Bbm]gìbây [Bbm]h 19 đôi [A#m]mươiem nằm dưới [D]đất chồng lôi em lên [Bbm]giường5 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 [D]10 là đúng [Bbm]305 [Bbm]10 15 [A#m]20, 3 10 con [D]gái bây h phải cho nghe 5 [Bbm]10.⠀⠀ Sáng tác: Quân Keyboard