icon music Ảnh nghệ sĩ Tây Vương Nữ Quốc (Tây Lương nữ quốc - 女儿情 - Nữ Nhi Tình)
Tây Vương Nữ Quốc (Tây Lương nữ quốc - 女儿情 - Nữ Nhi Tình) Tone gốc Eb: Capo 31. Người yêu [A#] ơi, em [D#] có thấu chăng [Bb] lòng anh Dù xa [A#] cách, năm [Em] tháng làm ta mất [A#] nhauVậy nên [Bb] anh vẫn yêu và mãi [Eb] yêu mình emSuốt [Db] đời anh chỉ yêu mãi mình [A#] emĐường đời ai biết đâu ngày [Bb] mai[Db] Dòng đời ai biết đâu sau [A#] nàyTình của anh mãi [D#] mãi chỉ trao về [Bb] emNgười yêu [A#] hỡi xin [Em] hãy cùng anh bước [A#] điVề nơi [Bb] xa chung sống nguyện ước [Eb] mơ trọn đôiSuốt [Db] đời anh chỉ yêu mãi mình [A#] em 2. Và không [A#] tin năm [D#] tháng sẽ trả [Bb] lời nhauMột ngày [A#] kia em [Em] sẽ hiểu anh [A#] rõ hơnLời anh [Bb] nói yêu em bằng cả trái [Eb] tim nguyện yêu emSuốt [Db] đời anh chỉ yêu mãi mình [A#] emDòng đời ai biết đâu ngày [Bb] mai[Db] Cuộc đời ai biết đâu sau [A#] nàyTình của anh mãi [D#] mãi chỉ trao về [Bb] emNgười yêu [A#] hỡi xin [Em] hãy cùng anh sánh [A#] đôiVề nơi [Bb] xa chung sống nguyên ước [Eb] mơ cùng đôi Suốt [Db] đời anh chỉ yêu mãi mình [A#] em-------------------Tone gốc GPhiên bản remix qua trình bày của ca sĩ Châu Khải Phong1. Người yêu [A#] ơi, em [D#] có thấu chăng [Bb] lòng anh Dù năm [A#] tháng, xa [Em] cách làm ta mất [A#] nhau Dù tương [Bb] lai còn xa dù khó [Eb] khăn vượt qua Anh vẫn [Db] chờ anh xin yêu mãi [A#] mình em 2. Và không [A#] tin sóng [D#] gió mãi trao [Bb] về anh Ngày nào [A#] đó em [Em] sẽ hiểu anh rõ [A#] hơn Vậy nên [Bb] anh phải tin và chỉ [Eb] yêu mình em Suốt [Db] đời anh chỉ yêu mãi mình [A#] em3. Rồi thời gian sẽ không nhạt [Bb] phai Rồi thời [A#] gian sẽ không xóa [D#] nhòa Lời anh [Em] nói yêu [A#] em bằng cả trái [A#] tim Nguyện yêu em suốt [D#] đời anh [Db] chỉ yêu mãi mình [A#] em-------------------Yan yuang [A#] shuang xi [D#] die shuang [Bb] feiMan yuan [A#] chun se [Em] re ren [A#] zuiQiao qiao [Bb] wen sheng shengNu er [Eb] mei bu mei, nu [Db] er mei bu [A#] meiShuo shen me wang qian fu [Bb] gui[Db] Fa shen me jie lu qing [A#] guiZhi yuan tian chang [D#] di [Bb] jiuYu wo [A#] yi zhong [Em] ren er jin xiang [A#] shuiAi lian [Bb] yi lian yi, ai lian [Eb] yi lian yiYuan [Db] ji sheng chang xiang [A#] shui⠀⠀ Sáng tác: Nhạc Hoa Lời Việt