icon music Ảnh nghệ sĩ Bài tuổi 20 (Bài Hai Mươi)
Bài tuổi 20 (Bài Hai Mươi) tone DIntro:[Cb] [A#m] [D#] [A7] [Cb] [D#] [Cb] [Cb] [Bbm]===Tôi ở nơi [Cb] đây, có những ngày [A#m] gió nóng Ngồi nhớ [Em7] thương em, phơi áo mộng chiều [Bbm] xưa Đôi cánh [Cb] tay em, có nắng vàng [A#m] hôn khẽ Hồn bỗng [Em7] say nghiêng, hồn bỗng say [Bbm] nghiêng... Theo khóe môi [Cb] cười [D#] [Cb] [Db] [Bbm]Ở tuổi [Cb] 20, nghe gió nóng bên vành [A#m] tai Theo những chiếc hôn đầu [Em7] tiên, tôi đã yêu [Bbm] người Ở tuổi [Cb] 20, em như nhánh sông dần [A#m] xa Xa như lá phai thềm [Db]xưa, [Bbm] ngày tôi mất [Cb] người [D#] [Bbm]Tôi ở nơi [Cb] đây, có những ngày rất [A#m] nhớ Từng chuyến xe [Em7] lên, con dốc đời buồn [Bbm] trôi Thương dáng [Cb] em xưa, áo chiều hanh [A#m] nắng Ngồi viết cho [D#] em, ngồi viết [Bbm] cho em, Bài [Cb] 20 Ở tuổi [Cb] 20, nghe gió nóng bên vành [A#m] tai Theo những chiếc hôn đầu [Em7] tiên, tôi đã yêu [Bbm] người Ở tuổi [Cb] 20, em như nhánh sông dần [A#m] xa Xa như lá phai thềm [Em7] xưa, [Bbm]ngày tôi mất [Cb]người Ở tuổi [Cb] 20, nghe gió nóng bên vành [A#m] tai Theo những chiếc hôn đầu [Em7]tiên, tôi đã yêu [Bbm] người Ở tuổi [Cb] 20, em như nhánh sông dần [A#m] xa Xa như lá phai thềm [Em7] xưa, [Bbm] ngày tôi mất [Cb]người Tôi ở nơi [Cb] đây, có những ngày rất [A#m] nhớ Từng chuyến xe [Em7] lên, con dốc đời buồn [Bbm] trôi Thương dáng em [Cb] xưa, áo chiều hanh [A#m] nắng Ngồi viết cho [Em7] em, ngồi viết cho [Bbm] em, Bài [Cb] 20 Ngồi viết cho [Em7] em, ngồi viết cho [Bbm] em, Bài [Cb] 20...⠀⠀ Sáng tác: Trúc Sinh