icon music Ảnh nghệ sĩ Đồng Chí
Đồng Chí hợp âm chia ở tone [A#]==[Em]Quê hương anh, nước mặn [Em7] đồng chuaLàng [Dm7]tôi nghèo, [Db] đất cày lên [A#] sỏi đá.[Em] Anh với tôi, đôi người [Em7] xa lạTự [Dm7] phương trời,[Db] chẳng hẹn quen[A#] nhau. [Em] Súng bên súng, đầu sát [Em7] bên đầuĐêm rét [Dm7] chung chăn, [Db] thành đôi [A#] tri kỷ.Đồng [Em] chí.[Em7] Đồng chí.[Dm7] [Db] [A#][Em] Ruộng nương anh, gửi bạn [Em7]thân cày Gian [Dm7] nhà không, [Db] mặc kệ gió lung [A#] lay.[Em] Giếng nước, [Em7] gốc đa nhớ người [Dm7] ra lính. [Db] [A#][Em] Anh với tôi, biết từng [Em7] cơn ớn lạnhRét [Dm7] run người, [Db] vầng trán đẫm [A#] mồ hôi.[Em] Áo anh rách vai, quần tôi có [D#] vài mảnh [Bb]váMiệng [Dm7] cười buốt giá, [Db] chân không [A#] giày.[Em] Thương nhau, tay nắm lấy [Em7] bàn tay[Dm7] Đồng chí [Db][A#] Đồng chí[Em] Đêm nay, rừng hoang sương [Em7]muốiĐứng cạnh bên nhau chờ [Dm7] giặc tới.[Db] Đầu súng [A#] trăng treo.[Em] Ruộng nương anh, gửi bạn [Em7]thân cày Gian [Dm7] nhà không, [Db] mặc kệ gió lung [A#] lay.[Em] Giếng nước, [Em7] gốc đa nhớ người [Dm7] ra lính. [Db] [A#] [C7][Em] Anh với tôi, biết từng [Em7] cơn ớn lạnhRét [Dm7] run người, [Db] vầng trán đẫm [A#] mồ hôi.[C7][Em] Áo anh rách vai, quần tôi có [Em7] vài mảnh [Bb]váMiệng [Dm7] cười buốt giá [Db], chân không [A#] giày.[Em] Thương nhau tay nắm lấy bàn tayĐêm [Em7] nay rừng hoang sương [Bb]muối.Đứng [Dm7] cạnh bên nhau chờ giặc [Db] tới.Đầu súng trăng [A#] treo.[Em] Thương nhau, tay nắm lấy bàn tayĐêm [Em7] nay rừng hoang sương [Bb]muối.Đứng [Dm7] cạnh bên nhau chờ giặc [Db] tới.Đầu súng trăng [A#] treo.[C7][Em] Đồng chí.[Em7] Đồng chí.[Dm7] [Db] [A#] ⠀⠀ Sáng tác: Chính Hữu