icon music Ảnh nghệ sĩ  GIÊ-XU NGUỒN HẠNH PHƯỚC
GIÊ-XU NGUỒN HẠNH PHƯỚC capo 2Intro: [Db] [Cb] [D#] [A#m] [A#] [Db] [A#] [Cb]1. [Db]Mùa đông [Cb]ấy thế gian có [D#]một hài nhi giáng [A#m]sinh Trong [A#]chốn nghèo nàn, mán [Db]chiên đê hèn cũng [A#]vì yêu thương tội [Cb]nhân [Db]Ngài vui [Cb]đến với nơi dương [D#]trần vì tôi với [A#m]anh [A#]Xóa hết mọi tội, đem [Db]tình yêu thương của [A#]ngài ban cho trần [Cb]thế…. [D#]Từ nơi chí [A#m]cao cam tâm chịu [A#]đến thế gian [Cb]ô [Db]tội.. [D#]Chịu bao đớn [A#m]đau bao nhiêu nhục [A#]nhã vì tội nhân [Cb]thế. [D#]Trần gian có [A#m]hay đêm đông lạnh [A#]giá Chúa sinh ra [Db] đời Nào [A#]cùng đến với Giê [A#m]Xu con [D#]Chúa Ngài [A#]là vua trên mọi [Cb]vua ĐK: Chúa Giê [D#]Xu sẽ đưa ta [A#m]về Về [A#]nơi mé [Cb]nước yên [Db]tịnh Trút hết [D#]đi khổ đau buồn [A#m]phiền âu lo Và [A#]Ngài ở bên ta [Cb]mãi Chúa Giê [D#]XuNgài nâng tạ [A#m]lên Và [A#]đưa đến [Cb]cõi thiên [Db]đàng Ở bên [D#] Cha từ đây cho [A#m]đến mãi mãi Vì [A#]Ngài là nguồn hạnh [Cb] phước Ban cho bình [D#]an.Dạo[D#] [A#m] [A#] [Cb] [Db] [D#] [A#m] [A#] [Cb]2. [Db]Ngàn thiên [Cb]sứ hát ca vui [D#]mừng bài ca chúc [A#m]tôn Đêm [A#]thánh huyền diệu ấy [Db]đêm tuyệt vời Con [A#]trời đêm nay hạ [Cb]sinh [Db]Lời kinh [Cb]thánh đúng như phán [D#]truyền từ nơi Chúa [A#m]cha Sẽ [A#]có một người đem [Db]tình yêu thương, của [A#]ngài ban cho trần [Cb]thế [D#]Ngài vui Giáng [A#m]sinh trong đêm lạnh [A#] giá bởi yêu con [Db]người [Cb] [D#]Ngài đến thứ [A#m]tha bao nhiêu tội [A#]lỗi mà tôi mang [Cb]đây [D#]Cùng nhau đến [A#m]bên Giê Xu để [A#]Chúa xóa bao ô [Db]tội Ngài [A#]là cứu Chúa con [A#m]trời vinh [D#]quang Và [A#]là vua trên mọi [Cb]vua ĐK: Chúa Giê [D#]Xu sẽ đưa ta [A#m]về Về [A#]nơi mé [Cb]nước yên [Db]tịnh Trút hết [D#]đi khổ đau buồn [A#m]phiên âu lo Và [A#]Ngài ở bên ta [Cb]mãi Chúa Giê [D#]XuNgài nâng ta [A#m]lên Và [A#]đưa đến [Cb]cõi thiên [Db]đàng Ở bên [D#]Cha từ đây cho [A#m]đến mãi mãi Vì [A#]Ngài là nguồn hạnh [Cb]phước Nhẹ : Chúa Giê [D#]Xu sẽ đưa ta [A#m]về Về [A#] nơi mé [Cb]nước yên [Db]tịnh Trút hết [D#]đi khổ đau buồn [A#m]phiền âu lo Và [A#]Ngài ở bên ta [Cb]mãi Chúa Giê [D#]su Ngài nâng ta [A#m]lên Và [A#]đưa đến [Cb]cõi thiên [Db]đàng Ở bên [D#]Cha từ đây cho [A#m]đến mãi mãi Vì [A#]Ngài là nguồn hạnh [Cb]phước Ban cho bình [D#]an.⠀ Sáng tác: