icon music Ảnh nghệ sĩ Chân nguyên
Chân nguyên 1. Chân [Em] nguyên, tiếng ấy quen [C7] thân từ thuở hồng [Em] hoang [F#] Chân nguyên, bóng dáng song [C7] sinh từ cõi địa [Em] đàng Mãi [Eb] theo hoa đốm hư [C7] không chìm [Eb] trong biển tối mênh [F#] mông Từ [C7] ấy ta quên đường [Eb] về, ta quên đường [F#] về, Chân nguyên [C7] ơi ! 2. Chân [Em] nguyên, chẳng cách không [C7] gian và chẳng thời [Em] gian [F#] Chân Nguyên, người vẫn trung [C7] trinh chờ ta trở [Em] về Mãi [Eb] mê trong chốn trần [Bb] lao chìm [Eb] trong thinh sắc xôn [F#] xao Từ [C7] ấy ta quên đường [Em] về, ta quên đường [C7] về, Chân Nguyên [Em] ơi ! ĐK: [Em] Tiếng chuông [Eb] chùa vang vọng từ [Bb] xa Sớm [F#] khuya như giục lòng [Eb] ta Trở [F#] về nơi quê [C7] nhà Cuộc [Em] đời như khói như sương Mà [B#] người sao mãi vấn [Bb] vương Mê [C7] lầm nên đau thương trầm luân [F#] mãi! [C7][Em] Lối đi [Eb] về đuốc tuệ thường [Bb] soi Tiếng [F#] từ âm mãi thường [Eb] vang Đường [F#] đi trải ánh nắng [C7] vàng Trở [Em] về ân trú Chân Nguyên Cuộc [B#] trần thôi hết đảo [C7] điên Tâm thường như hư không Chân [Em] Nguyên!Đọc: Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa Sớm khuya như giục lòng ta trở về nơi quê nhàCuộc đời như khói như sươngmà người sao mãi vấn vương mê lầm nên đau thương trầm luân mãi⠀⠀ Sáng tác: Trực Hối