icon music Ảnh nghệ sĩ Khí Phách Lạc Hồng
Khí Phách Lạc Hồng Đất nước [A#] tôi Trường Sơn chạy [Bb] dọcBiển Đông ôm [A#] ấpCha tôi là [Bb] Rồng, đến từ biển [A#] cả Mẹ tôi là [D#] Tiên, quê ở non [A#] ngànAnh em [Eb] tôi người theo Cha xuống [Em] biểnKẻ theo Mẹ lên [A#] nonCùng chung [Eb] tay dựng xây bờ [Db] cõiGiữ gìn nước [A#] nonBốn nghìn năm lịch [Em] sửĐất nước tôi oằn mình chữ [Bb] S[Db] Bởi giặc dữ điên [A#] cuồngTừng hạt đất, từng giọt [D#] nước[Em] Phải đổi bằng vô [Eb] tận máu [Db] xươngHòa [Em] bình thật [A#] quý cùng [Eb] nhau gìn [Db] giữDân nước [A#] tôi bỏ gươm cày [Em] cấyDân nước [D#] tôi bỏ thù làm [Bb] bạnMong năm [Eb] châu bốn bể thái [A#] bìnhMong năm [Eb] châu bốn bể bình [A#] yên[A#] Nhưng lòng tham khó bỏ, tật xấu khó chừaKẻ thù [Em] xưa dã tâm tái [D#] phát thêm một lần muốn phá nát trời [A#] NamHoàng Sa chúng [Em] trộm, Gạc Ma chúng [Eb] cướpChúng đã [A#] quên dân nước Nam là dòng dõi Rồng [Eb] TiênCon cháu Lạc [Em] Hồng từng đánh cho tướng Sầm tự [A#] vẫnThái tử Thoát chui rúc ống đồngBạch [D#] Đằng, Chi [Bb] Lăng, Hàm Tử, Đống [Db] ĐaXương ông [D#] cha chúng phơi trắng [Db] xóaChúng đã [A#] quên, dân nước Nam tuy yêu lắm hòa [Em] bìnhNhưng chẳng sợ chiến [Db] tranhKhi xương [Eb] máu cha anh bị quân thù chà đạpDòng máu Lạc [Bb] Hồng lại hóa [Em] thành lửa [Db] đỏTừ biển [Em] cả, từ non [Eb] caoMẹ Tiên Cha [Em] Rồng lại ban sức hồn [Db] thiêngChữ [A#] S oằn mình bật thành ngọn [Bb] giáoLấy máu quân [Eb] thù rửa sạch nước [Db] nonLấy máu quân [Eb] thù rửa [Db] sạch nước [A#] non⠀⠀ Sáng tác: Văn Cường