icon music Ảnh nghệ sĩ Tuyệt Đỉnh Tình Yêu
Tuyệt Đỉnh Tình Yêu [Eb]trên bờ biển vắng, dạt dào hoa sóng lênh đênh[F#]anh dìu ánh trăng khuya ,e ấp[Eb]lén nhìn[A7]Đôi bóng chập trải mờ trên cát mịn[Eb]Muôn lời ân ái Hồn anh mải ngắm thiên nhiên [F#]chết lịmTóc mây bay xõa cánh[Eb]vai mềm [A7]bao đớn đau tàn vào quên [Eb]lãng[A7]Phút êm đềm xin mãi đừng trôi[D7]Bầu trời đầy [Cb]sao ôi phút giây huyền[Db] mơNay đã đến trong [Cb]tôi[Db]Cùng em anh hát ca, cùng em anh nói [Cb]câu ngàn thương mãi mãi [Ab] nhauMình [A7]luôn yêu [Cb]thương bao nỗi đau buồn[Db]vui xin chớ nói chia [Cb]ly[Db]Tình thơm như ngát hương tình yêu đôi chúng [Cb]ta còn mãi ngàn [Cb]sau Hỏi mây hỏi[Eb] gió hỏi rong hỏi đá có ghen [F#]chăng nhỉNhưng trăng mây [Eb]gió vẫn vô tình[A7]như giấc mơ thiên đường chìm [Eb]lắng[A7]Cho một lần thành mãi trăm [Eb]năm [Eb]trên bờ biển vắng, dạt dào hoa sóng lênh đênh[F#]anh dìu ánh trăng khuya ,e ấp[Eb]lén nhìn[A7]Đôi bóng chập trải mờ trên cát mịn[Eb]Muôn lời ân ái Hồn anh mải ngắm thiên nhiên chết[F#] lịmTóc mây bay xõa cánh[Eb] vai mềm[A7] bao đớn đau tàn vào quên [Eb]lãng[A7]Phút êm đềm xin mãi đừng [Eb]trôi[D7]Bầu trời đầy [Cb]sao ôi phút giây huyềnj [Db]mơNay đã đến trong [Cb]tôi[F#]Cùng em anh hát ca, cùng em anh nói [Cb]câu ngàn thương mãi mãi [Ab] nhauMình [A7]luôn yêu thương bao nỗi [Cb]đau buồn[Db]vui xin chớ nói chia [Cb]ly[Db]Tình thơm như ngát hương tình [Cb]yêu đôi chúng ta còn mãi[A7] ngàn[Cb] sau Hỏi mây hỏi [Eb]gió hỏi rong hỏi đá có ghen [F#]chăng nhỉNhưng trăng mây [Eb]gió vẫn vô tình[A7]như giấc mơ thiên đường chìm [Eb]lắng[A7]Cho một lần thành mãi trăm [Eb]năm Hỏi mây hỏi [Eb]gió hỏi rong hỏi [B#]đá có ghen [F#]chăng nhỉNhưng trăng mây [Eb]gió vẫn vô tình[A7]như giấc mơ thiên đường chìm [Eb]lắng[A7]Cho một lần thành mãi trăm [Eb]năm⠀⠀ Sáng tác: Nguyễn Hùng