icon music Ảnh nghệ sĩ Bước Chân Trên Dãy Trường Sơn
Bước Chân Trên Dãy Trường Sơn [D#]Ta vượt trên triền núi [Bb]cao Trường Sơn.Đá [A#]mòn mà đôi [Cb]gót không [B7]mòn. Ta [D#]đi [Cb]nhằm phương [Db]NamGió [Cb]ngàn đưa [Db]chân ta [Cb]về quê [Db]hương.Quân [D#]về trong [Cb]gió [Db]đang [Cb]dâng [Db]triều [G#]lên.Máu [Cb]thấm [Db]đường ta [Cb]điLẫn [Db]mồ hôi [Cb]rơi tình quê tha [A#m]thiết.Ta [Bb]đi theo ánh [B7]lửa từ [A#]trái [B7]tim [D#]mình.Xưa [D#]Trường Sơn rừng vắng [Bb]núi mù sương.Theo [A#]Đảng mạnh chân [Cb]bước lên [B7]đường.Trên [D#]con [Cb]đường ta [Db]điLũ [Cb]trào thác [Db]xối muỗi [Cb]rừng vắt [Db]núi.Ôi! [D#]miền Nam [Cb]đó [Db]dang [Cb]tay [Db]gọi [G#]tới.Núi [Cb]vút [Db]thành vách [Cb]đứngNắng [Db]hè khét [Cb]đá, rừng khuya mất [A#m]lối.Ta [Bb]đi theo ánh [B7]lửa từ [A#]trái [B7]tim [D#]mình.Ta là [D#]con của núi [Bb]non Trường Sơn.Nối [A#]mạch tình quê [Cb]giữa hương [B7]ngàn. [D#]Ôi ! [Cb]Núi rừng [Db]che taNúi [Cb]rừng bao [Db]vây quân [Cb]thù bốn [Db]phía.Con [D#]đường Nam [Cb]Bắc [Db]thiêng [Cb]liêng [Db]tình [G#]nghĩa.Nơi [Cb]chân [Db]trời đang [Cb]dângSắc [Db]hồng đang [Cb]lan, lòng ta như [A#m]nắng.Ta [Bb]đi theo ánh [B7]lửa từ [A#]trái [B7]tim [D#]mình.Con [D#]đường đi lửa máu [Bb]theo từng giây.Chuyến [A#]hàng vào Nam [Cb]nghĩa thêm [B7]dầy.Mỗi [D#]thước [Cb]đường vươn [Db]xaChuyến [Cb]hàng ta [Db]vô góp [Cb]phần chiến [Db]thắng.Tấm [D#]lòng miền [Cb]Bắc [Db]đang [Cb]mong [Db]chờ ta. [G#] [Cb]Tiến dưới [Db]cờ chiến [Cb]thắngQuyết [Db]giành thống [Cb]nhất, đời cao tiếng [A#m]hát.Ta [Bb]đi theo ánh [B7]lửa từ [A#]trái [B7]tim [D#]mình.⠀⠀ Sáng tác: Vũ Trọng Hối