icon music Ảnh nghệ sĩ Bài ca sao
Bài ca sao 1. Sao [Cb]Tua chín [Db]cái (ối a) nằm [Cb]kề Thương [Ab]em từ [A#m]thuở mẹ [Cb]về với [D#]cha [Bbm]Sao [Cb]Vua sáu [Db]cái (ối a) nằm [Cb]xa Thương [Ab]em từ [A#m]thuở người [Db]ra (ối [Bbm]a) người [Cb]vàoSao [Db]Mơ sáu [F#]cái (ối a) nằm [Cb]chầu Sao [Db]Khuê [B#]mấy cái (ối a) a nằm [Cb]đâu 2. Sao [Cb]Khuê chín [Db]cái (ối a) nằm [Cb]dài Thương [Ab]em từ [A#m]thuở tình [Cb]ngoài nghĩa [D#]trong [Bbm]Sao [Cb]Măng năm [Db]cái (ối a) nằm [Cb]ngang Thương [Ab]em từ [A#m]thuở mẹ [Db]mang (ối [Bbm]a) đầy [Cb]lòng Sao [Db]Vương dăm [F#]cái (ối a) nằm [Cb]tròn Sao [Db]Tư bốn [B#]cái (ối a) nằm [Cb]vuông 3. Sao [Cb]Đôi hai [Db]cái (ối a) nằm [Cb]chồng Thương [Ab]em từ [A#m]thuở mẹ [Cb]bồng mát [D#]tay [Bbm]Sao [Cb]Hoa [Db]ba cái (ối a) nằm [Cb]xoay Thương [Ab]em từ [A#m]thuở được [Db]vay (ối [Bbm]a) nụ [Cb]cười Sao [Db]Băng bay [F#]vút (ối a) vào [Cb]đời Sao [Db]Sa rơi [B#]xuống (ối a) lòng [Cb]vui 4. Sao [Cb]Băng ngã [Db]xuống (ối a) gầm [Cb]trời Thương [Ab]m từ [A#m]thuở mẹ [Cb]ngồi nghĩ [D#]xa [Bbm]Sao [Cb]Sa rơi [Db]xuống (ối a) vườn [Cb]hoa Thương [Ab]em từ [A#m]thuở người [Db]ta (ối [Bbm]a) lại [Cb]gần Sao [Db]Hôm lấp [F#]lánh (ối a) đầu [Cb]làng Sao [Db]Mai láp [B#]lánh (ối a) đầu [Cb]thôn 5. Sao [Cb]Hôm le [Db]lói (ối a) đầu [Cb]hè Thương [Ab]em từ [A#m]thuở em [Cb]về với [D#]ai [Bbm]Sao [Cb]Mai le [Db]lói (ối a) ngọn [Cb]cây Thương [Ab]em từ [A#m]thuở về [Db]xây (ối [Bbm]a) tình [Cb]người Sao [Db]Vân xa [F#]tít (ối a) đầu [Cb]trời Sao [Ab]Quanh cao [B#]ngất (ối a) ngoài [Cb]khơi 6. Sao [Cb]Vân muôn [Db]cái (ối a) mịt [Cb]mùng Thương [Ab]em từ [A#m]thuở nghìn [Cb]trùng cách [D#]chia [Bbm]Sao [Cb]Quanh theo [Db]gót (ối a) người [Cb]đi Thương [Ab]em chỉ [A#m]có trời [Db]khuya (ối [Bbm]a) nhìn [Cb]về Sao [Db]ơi sao [F#]hỡi (ối a) buồn [Cb]gì Sao [Db]ơi sao [B#]hỡi (ối a) buồn [Cb]chi⠀⠀ Sáng tác: Phạm Duy
icon music Ảnh nghệ sĩ Thằng Bờm
Thằng Bờm 1. Bờm [Bbm]này có [Cb]cái cái quạt [Bbm]mo Quạt này vừa mát lại vừa to Mát lắm là cái quạt mo [Cb]này Nhưng [D]không làm ấm cái dạ [C]dày Bờm [D]này có cái cái quạt mo Mát [Bbm]đấy nhưng mà không có [D]no... Phú [Ab]Ông giầu nhất nhất làng [Cb]ta Phú Ông vừa sướng lại vừa [Bbm]lo Phú [D]Ông thèm cái thảnh [C]thơi, Bờm [D]ơi Cho ta đổi [Bbm]lấy cái quạt mo, quạt mo an [D]nhàn.Ta có ba [Bbm]bò và chín [Cb]trâu Ta có ba [Ab]bò và chín [Cb]trâu Bò non bò [Bbm]sữa để khao dân [Ab]làng Ðàn trâu thật [Bbm]lớn, đàn trâu to [A#m]sừng, Bờm [D]ơi Trâu trắng với bò [Bbm]vàng ơi Bờm [D]ơi Trâu trắng với bò [Bbm]vàng Ta đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]moTa đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]mo.2. Bờm [Bbm]nào đâu [Cb]có có ruộng [Bbm]sâu Cần gì trâu trắng với bò nâu Rất sướng là không cầy hay [Cb]bừa Vui [D]thay là sống với vui [C]đùa Bờm [D]này có cái cái quạt mo Mát [Bbm]lắm tuy rằng ăn ít [D]no.Không lấy ba [Bbm]bò và chín [Ab]trâu Không lấy ba [Cb]bò và chín [Ab]trâu Thì xin đổi [Bbm]lấy ao sâu cá [D]mè Một ao thật [Bbm]lớn ao sâu cá [A#m]mè, Bờm [D]ơi Ao sâu với cá [Bbm]mè ơi Bờm [D]ơi Ao sâu với cá [Bbm]mè Ta đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]moTa đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]mo.3. Bờm [Bbm]không thích [Cb]thú với hồ [Bbm]ao Bờm không ưa cá với thịt đâu Rất sướng là không cần sang [Cb]giàu Vui [D]thay là sống với phận [C]nghèo Bờm [D]này có cái cái quạt mo Khoái [Bbm]lắm khi lòng ta ít [D]lo.Không lấy cá [Bbm]mè và lấy [Ab]ao Không lấy cá [Cb]mè và lấy [Ab]ao Thì xin đổi [Bbm]lấy gỗ lim một [D]bè Một bè thật [Bbm]lớn gỗ lim trên [A#m]rừng, Bờm [D]ơi Gỗ lim ở trên [Bbm]rừng, ơi Bờm [D]ơi Gỗ lim ở trên [Bbm]rừng Ta đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]mo Ta đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]mo.4. Bờm [Bbm]không cần [Cb]đến gỗ gỗ [Bbm]lim Bờm không cần đến gỗ gỗ lim Rất sướng là không cần sang [Cb]giầu Vui [D]thay là sống với phận [C]nghèo Bờm [D]này có cái cái quạt mo Nếp [Bbm]sống an nhàn như giấc [D]mơ Không thích gỗ [Bbm]rừng và gỗ [Ab]lim Không thích gỗ [Cb]rừng và gỗ [Ab]lim Thì xin đổi [Bbm]lấy con chim đồi [D]mồi Quạt mo đổi [Bbm]lấy con chim đồi [A#m]mồi, Bờm [D]ơi Con chim a đồi [Bbm]mồi ơi Bờm [D]ơi Con chim a đồi [Bbm]mồi Ta đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]moTa đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]mo.5. Bờm [Bbm]không nhận [Cb]đổi lấy con [Bbm]chim Bờm không nhận đổi lấy con chim Gió mát trăng thanh trong tháng [Cb]hè Sang [D]đông lửa ấm bên bếp [C]nồng Bờm [D]này có cái cái quạt mo Sống [Bbm]với không nhiều mơ ước [D]xa.Không muốn gỗ [Bbm]rừng hoặc gỗ [Ab]lim Không thích cá [Cb]mè cùng với [Ab]ao Và không đổi [Bbm]lấy lũ trâu hay [D]bò Và không đổi [Ab]lấy con chim đồi [A#m]mồi, Bờm [Cb]ơi Thì ta ta xin [A#m]đổi...Nắm sôi cho [D]Bờm ơi Bờm ơi Nắm sôi cho [Ab]BờmTa đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]mo Ta đổi [Cb]cho ta lấy cái quạt [Bbm]moThằng [Cb]Bờm đổi cái cái quạt [A#m]no Quạt [Cb]này đổi lấy nắm [Db]sôi Phú [Bbm]Ông phe phẩy cái quạt [Cb]này Phú Ông vui với cái quạt [Bbm]này Cả hai vui [Cb]quá ha ha ! Nắm sôi vui đời [A#m]Bờm ha ha ! Cả hai vui [Bbm]quá ha ha ! Phú Ông vui quạt [Cb]này ha ha !⠀⠀ Sáng tác: Phạm Duy
icon music Ảnh nghệ sĩ Chuyện tình nàng Tô Thị
Chuyện tình nàng Tô Thị 1. Quê hương [Bb] ta, [Db] có gương đẹp muôn [Bb] thuở [Db] [Bb]Mãi chờ [Db] chồng mà hoá đá đầu [A#] nonDù bao [D#] năm tuyết sương cùng mưa [Db] lũVẫn mong [D#] chờ người từ chốn quan [Bb] san [Db] [Bb]Ngoài [Bb] trời còn [Db] lắm mù [A#] sương [Db]Chim rừng say [Bb] ngủ, gió từng cơn [A#] lạnh [Eb]Em lo cho [Bb] chàng một thân đường [Db] dài Núi [D#] rừng giăng mắc chông [Bb] gai [Db] [D#] [Bb]Rượu [Bb] nồng, chàng [Db] hãy cạn [A#] ly [Db]Biên thùy trấn [Bb] giữ, quê nhà thiếp [A#] vẫn[Eb] Chờ câu tương [Bb] phùng, chờ mong từng [Db] ngàyTin [D#] từ biên ải xa [Bb] xăm [Db] [D#] [Bb]2. Từng thu [Bb] sang, nghe [D#]vang vó ngựa ngoài [Bb]sôngTưởng đâu bóng [Cb] chàng núi rừng thanh vắng phủ [Bb] phàngRồi mùa [Eb] xuân chim [Db] ca ngỡ mừng tin [A#] mớiChàng nơi [D#] đâu mà trời vẫn mưa [Bb] ngâu [Db] [Bb]Người [Bb] theo chiến [Eb] chinh đường [Bb] xa Người đâu có [Bm7b5] biết nàng [E7] ôm nỗi [Bb] sầuBỏ [Eb]làng bỏ [Db] cả nương [A#] dâu Tìm lên núi [D#] biếc đỉnh cao mà [Bb] chờ.Mặc [D#] cho thời gian chồng chất cơn [Db] đau Mà lòng [D#] nàng chẳng chút lung [Em] lâyCho [Cb] đến một ngày [Bb] kia, một [D#] ngày quá mỏi [Bb] mòn Nhìn [Em] con lệ chảy đôi [D] dòngThân dù hoá [Em] đá, còn [D#] mong chồng [Bb] về⠀⠀ Sáng tác: Lam Phương
icon music Ảnh nghệ sĩ Con Đường Tình Ta Đi & Trả Lại Em Yêu
Con Đường Tình Ta Đi & Trả Lại Em Yêu Trả lại em [Cb]yêu, khung trời Ðại [Dmaj7]Học Con đường Duy [Gm6]Tân cây dài bóng [D/F#]mát Buổi [D7]chiều khuôn [Db]viên [Gm6]mây trời xanh [Cb]ngát Vết chân trên [Asus4]đường vẫn chưa phai [F#7]nhạt. [A7]Trả lại anh [Cb]yêu, khung trời mùa [Dmaj7]Hạ Ngọn đèn hiu [Gm6]hiu nỗi lòng cư [D/F#]xá Vài [D7]giọt mưa [Db]sa [Gm6]hôn mềm trên [Cb]má Tóc em thơm [Asus4]nồng, [A7]dáng em hiền [Cb]hoà. [A7]Thế [Cb]rồi cuộc đời [Dmaj7]là Những [D7]chuyện tình chia [Db]xa Ði [D#]lạc vào [E7]phía không đường [A7]về. Ðứng [Cb]ở ngoài đầu [A#m]rừng Ðứng [B#]ở đầu con [D#]sông Nhớ [Em7/D]về con đường [Fdim]cũ Mênh [Asus4]mông, mênh [A7]mông. Hỡi [Cb]người tình học [Dmaj7]trò Hỡi [D7]người tình năm [Db]xưa Bóng [D#]người từng in [E7]dấu trên đường [Asus4]mờ [A7]Có [Cb]thuộc vạn nẻo [A#m]đường có [B#]ngại ngùng nên [D#]quên Nhớ [Em7/D]hoài con đường [Gm6]cũ [A7]không [Cb]tên. [A7]Con [Cb]đường nào ta [Dmaj7]đi Với [Gm6]bàn chân nhỏ [D/F#]bé Con [Db]đường chiều thủ [D/A]đô Con [D#]đường bụi [A7]mờ. Con [Cb]đường tuổi măng [Dmaj7]tre Nắng [D7]vàng tươi đẹp [Db]đẽ Bóng [D#]người dài trên [Ab]hè Con [A7]đường tình ta [Cb]đi. [A7](Giang Tấu)Anh sẽ ra [Cb]đi về miền cát [Ab]nóng Nơi có quê [D#]hương mịt [A7]mù thuốc [Dmaj7]súng Anh [F#7]sẽ ra [A#m]đi về miền mênh [D#]mông Cơn gió Cao [Em7/D]Nguyên, từng [E7]đêm lạnh [A7]lùng. Anh sẽ ra [Cb]đi nặng hành trang [Ab]đó Ðem dấu chân [D#]soi [A7]tuổi đời ngây [Dmaj7]thơ Anh [F#7]sẽ ra [A#m]đi về miền thương [D#]nhớ Anh sẽ [Gm6]ra đi [A7]chẳng mong ngày [Cb]về. [A7]Con [Cb]đường mộng hoa [Dmaj7]xưa Vẫn [Gm6]từng đôi từng [Cb]lứa Con [Db]đường vào mộng [D/F#]mơ Con [D#]đường mặn [A7]mà. Hỡi [Cb]người tình Văn [Dmaj7]Khoa Bóng [D7]người trên hè [Db]phố Lá [D#]đổ để đưa [Ab]đường Cho [A7]người tình Trưng [Cb]Vương. [B#](Len 1/2 tone)Trả lại anh [Dm]yêu con đường Đại [Ebmaj7]Học Những ngày Thủ [Abm6]Ðô tưng bừng phố [Dm]xá Chủ [Eb7]nhật uyên [G#m]ương, hẹn [Abm6]hò đây [Eb/Bb]đó Uống ly chanh [B#]đường, uống môi em [G7]ngọt. (Len 2 tone - Duy Quang)Trả lại anh [Db]yêu mối tình vời [Gmaj7]vợi Ngôi trường [Cm6]thân yêu, bạn bè cũ [Db]mới [G7]Ðường buồn anh [A#]đi [Cm6]bao giờ cho [G/D]tới Nỗi đau cao [Cb]vời, [D7]nỗi đau còn [Db]dài. Trả lại anh [Db]yêu, [Em]trả lại em [Dm]yêu Mây [Cm6]trời xanh [Db]ngát. ⠀⠀ Sáng tác: Phạm Duy
icon music Ảnh nghệ sĩ Vợ chồng quê
Vợ chồng quê [D#] Chàng là thanh [Bb] niên mạch sống khơi trên luống [D#] càyNói năng hiền [Bb] lành như thóc với [D#] khoaiNàng là con gái nết na trong xóm nước da đen [Cb] giòn với nụ cười [Db] sonHỡi [Db] anh gánh gạo trên đường chàng ơi, gạo [D#] Nam, gạo [Cb] BắcĐòn miền [Db] Trung gánh đừng để [D#] rơi chàng chàng [Cb] ơi gánh đừng để [Db] rơiHỡi [G#] em tát ruộng bên ngòi, nàng [F] ơi biển Đông ta tát [G#] cạnNàng, nàng [B] ơi, cho đời thuận [Ebm] nhau, nàng, nàng [F] ơi, cho đời thuận [G#] nhau.Nàng, nàng ơi - Chàng, chàng [D] ơi, nàng, nàng [G#] ơi - Chàng, chàng [D] ơi.Chàng nhìn đàn [Bb] chim rồi ước như chim ngang [D#] trờiSống chia miếng [Bb] mồi, như đũa có [D#] đôiNàng cười không nói, nước da sông núiMá em hây [B7] hồng như áng mây [D#] trôiMột ngày sang [D] thu, một buồng cầu [Bbm] tơQuanh co lối [B7] xóm những tà áo [D] mớiMẹ già yên [Bbm] lòng thiếu nữ mơ mộngCác em nhi [D] đồng trống [B7] ếch khua [D] vangChàng vừa cày [Bb] sâu, vừa hứng mưa trên đất [D#] màuHái bông ngô [Bb] vàng hay bới khoai [D#] nâuNàng vừa cuốc bẫm, tắm trong sương sớm tát xong nước [Cb] rồi sẽ về thổi [Db] cơm.Chữ [Db] i móc ngược, o tròn người ơi, Còn [D#] trong một [Cb] nướcNgười, người [Db] ơi, ta đừng bỏ [D#] nhau, người, người [Cb] ơi ta đừng bỏ [Db] nhau.À [G#] ơi con ngủ cho [F] mùi à ơi cười vui trong giấc [G#] mộngÀ [B] ơi yêu đời tự [Ebm] do, à [F] ơi, yêu đời tự [G#] do Á à ơi, à [D] ơ … à [G#] ơi, à [D] ơi i...Thuở nào vườn [Bb] cau vừa mới cao ngang mái [D#] đầuLúa dăm ba [Bb] sào nay đã hai [D#] trâuNhìn thằng cu bé dẫm mưa trong ngỡNước mưa cần [B7] hoà cho tốt lúa [D#] nhàMùa màng năm [D] nay, gạo tròn tay [Bbm] xaĐêm đêm thức [B7] giấc lúc gà chưa [D] gáyVì đời yên [Bbm] lành nên lúa đa tìnhHứa cho đôi [D] mình kiếp [B7] sống thanh [D] bình⠀⠀ Sáng tác: Phạm Duy