icon music Ảnh nghệ sĩ Sang Ngang
Sang Ngang Tone lệ quyên: F#m - Capo 2Thôi nín đi [D#]em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơiEm [E7]hỡi đôi [Bb]mình mộng nay đã [A#]tan, tình đã dở [B7]dang.Em khóc những [A#]chiều anh xót xa [Bb]nhiều thương [D7]cho tình [Db]yêu.Nỗi buồn chua [B7]cay khi lòng đổi [A#]thay, thôi [B7]hết sum [D#]vầy.ĐK; Nếu biết [D#]rằng tình là dây oanNếu biết [E7]rằng hợp rồi sẽ [Bb]tanNếu biết [Em]rằng yêu là đau [D#]khổThà dương [B7]gian đừng có chúng [D#]mình.Lau mắt đi [D#]em gần hết đêm rồi, buồn thêm nữa saoMai [E7]bước sang [Bb]ngang, lòng thêm nát [A#]tan tình đã dở [B7]dang.Thôi khóc làm [A#]gì đã lỡ duyên [Bb]thề thương [D7]nhau làm [Db]chiNỗi buồn ai [B7]hay khi mình chia [A#]tay [B7]xa cách nhau [D#]rồi.--------------------Version 2:Năm tháng trôi [D#]qua nay bỗng nhớ lại chuyện tình đắng cayAi [E7]nuốt thương [Bb]đau nhìn tình dở [A#]dang lòng thêm khóc [B7]thanÔi xót xa [A#]nhiều lệ bỗng tuôn [Bb]trào thương [D7]cho tình [Db]côiTrách thầm người [B7]yêu nỡ phụ tình [A#]tôi không [B7]nói nên [D#]lời.ĐK: Nếu biết [D#]rằng cuộc đời ngang tráiNếu biết [E7]rằng tình này chóng [Bb]phaiCho chúng [Em]mình mang nhiều đau [D#]khổThì yêu [B7]đương đành cố chôn [D#]vùiThôi nhé em [D#]ơi tình đã lỡ rồi buồn cũng thế thôiAnh [E7]nén chua [Bb]cay nhìn em khóc [A#]than tình duyên bẽ [B7]bàngThôi nhắc làm [A#]gì cho xót xa [Bb]nhiều bao [D7]nhiêu hận [Db]cămMối tình ngày [B7]xưa, xóa dần trong [A#]mơ chôn [B7]xuống tuyền [D#]đài.⠀⠀ Sáng tác: Đỗ Lễ